Postet nga: Prokurimi Publik

Ministria e Shëndetësisë bën thirrje për hetim të shkeljeve të mundshme në tenderët e hapur nga kjo ministri

Ministria e Shëndetësisë njofton se u ka bërë thirrje që nga fillimi i pandemisë COVID-19 të gjitha organeve mbikëqyrëse të Prokurimit Publik, Autoritetit Kosovar të ...

Tenderimi elektronik si masë parandaluese e korrupsionit me tenderë

Ofertat e tenderimit publik në Kosovë që nga fillimi i këtij viti janë duke u bërë vetëm përmes platformës elektronike, thonë përfaqësues të ...

Zbatimi i ulët i rekomandimeve të Auditorit nga Komuna e Malishevës

Numri i rekomandimeve të Zyrës Kombëtare të Auditorit (ZKA) kundrejt Komunës së Malishevës është rritur vazhdimisht që nga viti 2015 deri në vitin 2018. Përderisa në vitin 2015, ...

Komuna e Ferizajt me shkelje të shumta nëpër tenderë

Komuna e Ferizajt është ndër institucionet që në 2018 ka marrë më së shumti rekomandime nga Auditori për të adresuar lëshimet e shkeljet në këtë komunë.

Shmangia e procedurave të prokurimit për blerjet nën 1 mijë euro nga 'Hortikultura'

Auditori ka gjetur se Ndërmarrja Publike "Hortikultura", në të cilën aksionare është Komuna e Prishtinës, ka shmangur procedurat e prokurimit në disa prej blerjeve nën 1 mijë ...

Raporti i Progresit tregon ngecjen e prokurimit publik në Kosovë

Prokurimi publik është njëra ndër fushat në të cilat Komisioni Evropian ka listuar ngecjet e Kosovës gati në të gjitha fazat e saj.

O'Connell: Prokurimi publik një prej sektoreve më problematik në Kosovë

Kryetari i Organit Shqyrtues të Prokurimit (OShP), Blerim Dina dhe ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruairi O'Connell kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi që ka për ...

Komuna e Vushtrrisë me performancën më të mirë në prokurimin publik

Sipas raportit të organizatës Democracy Plus (D+), “Matësi i performancës në prokurim publik”, komuna e Vushtrrisë ka rezultuar me performancën më të mirë në prokurimin publik.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!