Postet nga: Prokurim

Komuna e Istogut punësoi 22 zyrtarë pa procedura të prokurimit

Komuna e Istogut gjatë vitit 2021 kishte të angazhuar 22 zyrtarë me kontrata mbi vepër por pa procedurë të prokurimit siç kërkohet me ligj. Kjo gjetje është evidentuar në raportin ...

Shtatorja e Kadri Zekës, anëtarët e komisionit zgjodhën fitues kolegun e tyre

Skulptori Agon Qosa, një nga kandidatët konkurues për ndërtimin e skulpturës së Kadri Zekës, e cila do të vendoset në Gjilan, pretendon se Komisioni vlerë...

Tenderët, njolla e zezë në raportin e Auditorit të Komunës së Gjilanit

7 prej 17 rekomandimeve që i ka marrë Komuna e Gjilanit nga Auditori në vitin 2019 kanë të bëjnë me fushën e prokurimit publik. Numri i gjetjeve dhe rekomandimeve në kë...

Progresi dhe problemet e Komunës së Kamenicës sipas Auditorit

Komuna e Kamenicës ka qenë njëra ndër komunat me më së paku investime kapitale në Kosovë. Në vitin 2017, investimet e realizuara ishin vetëm 241 mijë euro ndë...

Gjysmë milion euro subvencione të paarsyetuara në Ministrinë e Kulturës

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur një varg parregullsish në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në katër vitet e fundit duke i dhënë gjithsej 88 rekomandime.

Ministria e Mbrojtjes me shkelje në tenderë e punësime

Ministria e Mbrojtjes në vitin 2019 ka punësuar 56 persona pa aplikuar procedura të thjeshtëzuara të rekrutimit. Probleme me lidhjen e kontratave të përkohshme pa procedura të rekrutimit, kjo ...