Postet nga: OSHP

Komunën e Klinës e zuri vera me tenderin për furnizim me dru për ngrohje

Komuna e Klinës kishte hapur tenderin për furnizim me 1,900 metra kubë dru për ngrohje për shkolla, institucione shëndetësore dhe njësi të tjera në ...

Kriteret diskriminuese në projektin e Komunës së Malishevës për kolektor

Komuna e Malishevës tri herë e ka tenderuar projektin për “Rregullimin e kolektorit kryesor të ujërave të zeza, faza e parë Bubel - Lubizhdë”, por në fund ...

Komuna e Fushë Kosovës shpenzon 169 mijë euro për renovimin e QKMF-së

Dilemat se inxhinieri i prezantuar nga grupi i operatorëve ekonomikë i rekomanduar për kontratë, është bachelor i ndërtimtarisë apo inxhinier i diplomuar kanë çuar në kthimin në ...

Tenderi maratonë i Komunës së Suharekës

Komunës së Suharekës i janë dashur 500 ditë për të nënshkruar një kontratë për blerjen e mobiljeve për shkolla përmes tenderit.

Veprimi i Komunës së Drenasit që shmangi bllokimin e tenderit në OSHP

Komuna e Drenasit i ka rivlerësuar ofertat për tenderin për “Mirëmbajtje të Deponisë Inerte” vetëm duke u bazuar në rekomandimet e ekspertit shqyrtues.

OSHP-ja gjen çmime jonormalisht të ulëta për mirëmbajtjen e ndriçimit publik në Obiliq

Si pasojë e tejzgjatjes së procedurave të prokurimit dhe shkeljeve të Ligjit të Prokurimit, Komunës së Obiliqit i kishte dështuar tenderi për “Mirëmbajtjen e Ndriçimit ...

Shkeljet e njëpasnjëshme në tenderin për mirëmbajtjen e rrugëve të rendit të katërt në Vushtrri

Më 23 gusht të vitit 2023 janë bërë një vit që kur Komuna e Vushtrrisë e kishte hapur tenderin “Mirëmbajtja e rrugëve të rendit të katërt”, por e ...

OSHP: Komuna e Rahovecit e shkeli ligjin kur e rivlerësoi llotin për të cilin nuk kishte ankesa

Komuna e Rahovecit e ka rivlerësuar llotin e dytë të tenderit për “Furnizime mjekësore për nevojat e QKMF-së”, edhe pse kundër vendimit të saj pë...