Postet nga: MMPHI

Raporti: Ndërtesat e Hidrocentraleve të Brodit dhe Restelicës, asnjëra nuk ka leje mjedisore

Gati të gjitha Hidrocentralet (HC) në Kosovë kanë ndërtesat në pronë ujore, që është në kundërshtim me ligjin për ujërat e Kosovës, i cili pë...

Rekomandimet e MMPHI për Qeverinë për HC-të që operojnë në kundërshtim me ligjin

Një  grup punues i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës hartoi një raport ku u shqyrtuan procedurat administrative të zbatuara për hidrocentrale dhe ndikimi i tyre ...

Raporti: Katër hidrocentralet në Lepenc operojnë pa leje mjedisore

Hidrocentralet e kaskadës së Lepencit “Sharri”, “Shtërpca”, “Brezovica” dhe “Viça”, operojnë pa leje mjedisore.

Raporti: Ndërtesat e hidrocentraleve “Deçani” dhe “Belaja” janë ndërtuar brenda zonës së mbrojtur të Manastirit të Deçanit

Ndërtesat e hidrocentralit “Deçani” dhe atij “Belaja” janë ndërtuar brenda Zonës së Veçantë të Mbrojtur të Manastirit të Deçanit, që është shkelje e Ligjit ...

Raporti: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor lëshoi leje ujore për hidrocentrale pa shqyrtim profesional

Lëshimi i lejeve ujore për shfrytëzim të ujit për Hidrocentrale është bërë në kundërshtim me aktin nënligjor për leje ujore sa i ...

Raporti: Hidrocentrali “Lumbardhi ll” nuk ndërtoi digën që i mundësoi të marr leje nga ana e ministrisë

Leja e ndërtimit për hidrocentralin (HC) “Lumbardhi II” dhe digën është lëshuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor edhe pse HC “Lumbardhi II” është ...

(VIDEO) Qeveria nuk ua shpronësoi objektet, vëllezërit Sopa detyrohen të lënë pronat

Dy vëllezër nga fshati Llapushnik i Drenasit po pretendojnë se për dallim prej banorëve tjerë, Qeveria nuk ua shpronësoi atyre dy objekte që nga viti 2010 ...

Liburn Aliu: Deponia e Mirashit në Obiliq do të mbyllet

Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Instrastrukurës, Liburn Aliu pas vizitës në Deponin e Mirashit ka thënë se e njëjta do të mbyllet pas keqmenaxhimit ...