Postet nga: MMPHI

Qytetari tenton të bëjë shitje të tigrave, në Kosovë ndalohet me ligj keqtrajtimi dhe ekspozimi me kafshë të egra

Para disa ditëve një qytetar ka postuar disa këlysh (tigri) në një grup të dashamirësve të kafshëve ku ka njoftuar për shitje të tyre.

Liburn Aliu: Na duhet një korridor hekurudhor që na lidh me Durrësin

Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu gjatë konferencës së sotme tel foli për zgjerim të pistës së Aeroportit Ndërkombëtar “Adem ...

Pista e Aeroportit “Adem Jashari”, do të rritet nga 2,500 në 3,050 metra

Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu bashkë me përfaqësues të KFOR-it dhe LIMAK kanë dhënë detaje për projektin për zgjerim ...

Raporti: Ndërtesat e Hidrocentraleve të Brodit dhe Restelicës, asnjëra nuk ka leje mjedisore

Gati të gjitha Hidrocentralet (HC) në Kosovë kanë ndërtesat në pronë ujore, që është në kundërshtim me ligjin për ujërat e Kosovës, i cili pë...

Rekomandimet e MMPHI për Qeverinë për HC-të që operojnë në kundërshtim me ligjin

Një  grup punues i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës hartoi një raport ku u shqyrtuan procedurat administrative të zbatuara për hidrocentrale dhe ndikimi i tyre ...

Raporti: Katër hidrocentralet në Lepenc operojnë pa leje mjedisore

Hidrocentralet e kaskadës së Lepencit “Sharri”, “Shtërpca”, “Brezovica” dhe “Viça”, operojnë pa leje mjedisore.

Raporti: Ndërtesat e hidrocentraleve “Deçani” dhe “Belaja” janë ndërtuar brenda zonës së mbrojtur të Manastirit të Deçanit

Ndërtesat e hidrocentralit “Deçani” dhe atij “Belaja” janë ndërtuar brenda Zonës së Veçantë të Mbrojtur të Manastirit të Deçanit, që është shkelje e Ligjit ...

Raporti: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor lëshoi leje ujore për hidrocentrale pa shqyrtim profesional

Lëshimi i lejeve ujore për shfrytëzim të ujit për Hidrocentrale është bërë në kundërshtim me aktin nënligjor për leje ujore sa i ...