Postet nga: MFK

Rreth 250 mijë armë pa leje në duar të kosovarëve

Qytetarët të cilët posedojnë armë pa leje cenojnë rendin dhe sigurinë publike, por mbi të gjitha rrezikojnë jetën e tyre.

Dënimet e gjykatave për aksidentet me fatalitet në qershor të vitit 2022

Brenda muajit qershor të këtij viti, gjykatat e Kosovës e kanë ndëshkuar 1 person për vepër penale të aksidenteve që ka përfunduar me fatalitet.

Gabimet e kushtueshme të gjyqtarëve që nuk e dinë ligjin

Qindra orë pune të gjykatave, avokatëve, prokurorëve e stafit administrativ të sistemit të drejtësisë hidhen poshtë për shkak të gabimeve ligjore që i bëjnë gjyqtarë...

Statistikat dëshmojnë dështimin e departamentit administrativ, 70% e lëndëve të pazgjidhura

Autore: Leonita Bajrami

Gjilani - Rajoni ku qytetarëve u zgjidhen vetëm 60% të rasteve në gjykatë

Autor: Elbasan Rexhepi

Efikasiteti i dobët në zgjidhjen e lëndëve të kontesteve në punë, ngarkon sistemin e gjyqësorit 

Autore: Luljeta Beselica

'Shkëlqimi dhe rënia' e Gjykatës së Prizrenit ndër vite

Gjykata Themelore në Prizren në pesë vite, ka pasur luhatje dhe jo stabilitet në efikasitetin e trajtimit të lëndëve.

Kosovë: Lidhjet martesore që mund t’ju dërgojnë në burg

Kodi Penal i Kosovës ka paraparë disa raste kur qytetarët nëse kryejnë martesa apo marrëdhënie seksuale mund të shkojnë në burg.