Postet nga: komunat e Kosovës

Harta e komunave ku buxheti harxhohet në birra e raki

Një numër i madh i komunave të Kosovës , buxhetin e tyre e shpenzojnë duke blerë lloje të ndryshme të alkoolit.

Hamza: Tatimi në toka një nga reformat më të rëndësishme për komunat

Në takimin e Komitetit Drejtues të projektit 'Pro Tax 2'  u vlerësuan lart rezultatet e arritura, me theks të veçantë implementimin e tatimit në toka, si një nga ...

D+ publikon raportin për përmbushjen e zotimeve elektorale të kryetarëve për qeverisje të mirë

Komuna e Prishtinës, Prizrenit, Ferizajt, Pejës, Gjakovës, Gjilanit dhe Mitrovicës janë shtatë komunat të cilat janë përfshirë në një raport i cili u publikua sot ...

Ramush Haradinaj premton zgjidhje të problemeve që adresohen nga komunat

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, pas takimit me kryetarët e Komunave të Kosovës, tha se është biseduar për tema të ndryshme, sidomos për problemet e ...

Haradinaj kërkon angazhim nga kryetarët e kounave rreth projekteve zhvillimore

Kryeministri Ramush Haradinaj ka pritur në takim pune kryetarët e Komunave në kuadër të "Forumi Konsultativ Qeveri - Komuna".

Reforma në Administratën Publike, sfidë për përmbushjen e MSA-së nga komunat

Sipas raportit të Institutit GAP me titull “Zbatimi i MSA në nivel komunal – të arriturat dhe sfidat në shtatë komunat më të mëdha” del se shumica e komunave nuk ...

Qeveria kalon pronat e AKP-së në pronësi të tri komunave

Qeveria e Kosovës ka miratuar disa kërkesa të komunave të Kosovës për tërheqje të disa pronave shoqërore nga privatizimi, që të njëjtat t`...

Lëmshi me çmimet e dokumenteve të gjendjes civile nëpër komunat e Kosovës

Secila nga 38 komunat e Republikës së Kosovës është përgjegjëse për përcaktimin e çmimeve të dokumenteve të gjendjes civile.