Postet nga: Komuna e Parteshit

U evidentuan mbi 1,300 prona, nuk u inspektua asnjë nga Komun e Parteshit

Janë mbi 1,300 prona që Komuna e Parteshit ka evidentuar në territorin e saj, mirëpo asnjë nga to nuk u inspektua. Përveç kësaj, janë evidentuar edhe gjithsej 86 biznese ...

Nuk i pagoi faturat me kohë, Komunës së Parteshit përmbaruesi i mori rreth 6 mijë euro

Për shkak të mos-sigurimit të fondeve me kohë, Komuna e Parteshit nuk i kishte kryer pagesat e faturave brenda afatit të paraparë, me ç’rast përmbaruesi ia mori rreth 6 ...

Komuna Parteshit angazhoi 21 zyrtarë në kundërshtim me Ligjin

Hiç më pak se 21 zyrtarë, për shërbime të veçanta, Komuna e Parteshit i angazhoi në kundërshtim me Ligjin për Zyrtarë Publik.

Telashet e qeverisjes lokale në Partesh

Është ndër komunat më të vogla në vend, por në Partesh qytetarët përballen me probleme të shumta.

Lista e gjatë e shkeljeve të komunës së Parteshit sipas Auditorit

Komuna e Parteshit e cila udhëhiqet nga Dragan Petkoviq, gjatë vitit 2017 kishte angazhuar gjashtë të punësuar përmes marrëveshjeve për shërbime të veçanta, pa ...

Ministri i Pushtetit Lokal Viziton Parteshin, i Premton Ndihmë

Ministri i Administrimit dhe Pushtetit Lokal, Ivan Todosijeviq, ka vizituar komunën e Parteshit ku është takuar me kryetarin Dragan Petkoviq ku sipas mundësive buxhetore i ka premtuar ndihmë.