Postet nga: komisioni për legjislacion

Sekuestrimi i Pasurisë-Mungojnë Veprimet Konkrete

Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet “Çohu!” paraqiti sot studimin në lidhjje me pasurinë e paligjshme të sekuestruar në Kosovë.

Deputetët Synojnë ta Fuqizojnë Kuvendin me Ligj

Projektligji për Kuvendin e Republikës së Kosovës parasheh që deputetët nuk do të kenë asnjë beneficion apo privilegj jashtë asaj që u takon me Rregulloren e ...

Shpallet Konkursi për Shefin e Ri të Anti-Korrupsionit

Anëtarët e komisionit për Legjislacion kanë marrë vendim për shpalljen e konkursit për zgjedhjen e drejtorit të Agjencisë Kundër Korrupsionit.

Komisioni e Çon në Kuvend Projektligjin për KGjK-në

Ky komision në mbledhjen e sotme pas shqyrtimit të plotësim-ndryshimeve të këtij projektligji, i rekomandoi Kuvendit përfshirjen e tij si pikë shtesë të rendit të ditës.

Ministria e Drejtësisë Kërkon të Hiqet Dënimi me Burg për Kundërvajtje

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete dhe Rregullore të Kuvendit në dëgjim publik prezantoi propozimet për amandamentimin e Projektligjit për Kundërvajtje.

Komisioni për Legjislacion Miraton Planin e Punës për 2016

Pa praninë e anëtarëve nga partitë opozitare, Komisioni për Legjislacion ka miratuar Planin e Punës së Komisionit për vitin 2016.