Postet nga: Këshilli Gjyqësor i Kosovës

KGjK miraton planin e punës për vitin 2022

Në mbledhjen e 247-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës është miratuar plani vjetor i punës së KGjK-së për vitin 2022.

Për shkak të shkeljeve disiplinore, degradohet gjykatësi Driton Muharremi

Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka marrë vendim për transferimin e përkohshëm të gjyqtarit Driton Muharremi nga Gjykata e Apelit në Gjykatën Themelore të ...

Këshilli Gjyqësor i Kosovës mban takimin e 273-të

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) ka mbajtur takimin e 273-të me radhë, nën udhëheqjen e kryesuesit Albert Zogaj.

Buxheti 2022, gjyqësorit dhe prokurorisë i shtohen 5.7 milionë euro

Me projektligjin për buxhetin për vitin 2022, për Këshillin Gjyqësor të Kosovës (KGjK) në kuadër të secilit bëjnë pjesë Gjykata Supreme, Gjykata e ...

KGjK-ja do të shpallë konkurs për 70 bashkëpunëtorë profesionalë

Këshilli Gjyqësor i Kosovës në mbledhjen e sotme ka aprovuar draft-rregulloren për bashkëpunëtorët profesionalë.

Albert Zogaj: Vettingu duhet të jetë mundësi e fundit për kontrollin e gjyqësorit

Albert Zogaj, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK), gjatë një interviste ka folur për procesin e Vettingut.

Çka parasheh koncept dokumenti për Vetting dhe si pritet të implementohet procesi?

Procesi i Vettingut në Kosovë do të përfshijë të gjithë gjyqtarët me përjashtim të gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese.

Këshilli Gjyqësor nuk merr pjesë në hartimin e legjislacionit për Vetting

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) në mbledhjen e sotme ka diskutuar edhe çështjen e legjislacionit të Vettingut.