Postet nga: iute credit

"Iute Credit" e dërgon Kosovën në Arbitrazh

Institucioni mikrofinanciar “Iute Credit”, të cilit i është marrë licenca nga Banka Qendrore e Kosovës, e ka dërguar Kosovën në Gjykatën Ndërkombëtare të Arbitrazhit ...

Dukuria e fajdeve shënon rritje

Dukuria e fajdesë, që nënkupton huazimin e parave të cilat më pas duhet të kthehen me interes shumë të lartë, përveç se konsiderohet ilegale dhe vepër penale, ...

IuteCredit paralajmëron arbitrazh ndaj BQK-së

Përfaqësues të bankës estoneze IuteCredit paraqitën shqetësimin e tyre ndaj vendimit për mbyllje të kësaj banke nga Banka Qendrore e Kosovës.

'IuteCredit' konteston revokimin e licencës nga BQK

Kompania ndërkombëtare e mikrokredisë dhe teknologjisë financiare, "IuteCredit Europe" do ta kontestojë vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për revokimin e licencës së saj.

BQK tregon se çfarë ndodhë nëse klientët e 'Monego' dhe 'Iute Credit' vonohen në kthimin e kredive

Klientët të cilët kanë marrë kredi nga institucioni mikrofinanciar “Iute Credit Kosovo” dhe institucioni financiar jobankar “Monego”, do t'i kthejnë kreditë sipas kontratës së nënshkruar, ku ç...

BQK tregon ku duhet t`i paguajnë këstet klientët e 'Monego' dhe 'Iute Credit'

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës pas vendimit për revokim të regjistrimit dhe inicim të procedurave të likuidimit për institucionin mikrofinanciar “Iute Credit Kosovo” dhe pë...

Çka do të ndodhë me kredimarrësit në 'Monego' dhe 'Iute Credit'?

Bordi ekzekutiv i Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) sot ka marrë vendim për mbylljen e institucionit financiar jo bankar “Monego” dhe institucionit mikrofinanciar “Iute Credit”.

BQK mbyll 'Monego'-n dhe 'Iute Credit'-in

Dy institucione mikrofinanciare ‘Monego’ dhe ‘Iute Credit’ janë mbyllur nga Banka Qendrore e Kosovës.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!