Postet nga: Hortikultura

Hortikultura nuk merr përgjegjësi për tharjen e drunjve në lagjen ‘Kalabria’

Para disa ditëve KALLXO.com ka njoftuar për tharjen e disa fidanëve të drunjve në lagjen “Kalabria” pak ditë pasi ishin mbjellë.

Auditori gjen shumë shkelje në raportin financiar të ndërmarrjes "Hortikultura”

Zyra Kombëtare e Auditimit ka publikuar raportin për pasqyrat financiare vjetore të ndërmarrjes publike lokale ‘Hortlikultura’ sh.a për vitin 2020.

Kjo është kënaqshmëria e qytetarëve të Prishtinës me shërbimet e ndërmarrjes “Hortikultura”

Ndërmarrja Publike Komunale “Hortikultura” në baza vjetore bënë matjen e nivelit të kënaqshmërisë së qytetarëve për shërbimet që ofron.

Zbatim i lartë i rekomandimeve të Auditorit nga Hortikultura

Ndërmarrja Publike “Hortikultura” e ka përmirësuar opinionin e Auditorit të Përgjithshëm për pasqyrat financiare, duke marrë opinion të kualifikuar. Ndryshe nga viti 2017, kur kishte ...

Shmangia e procedurave të prokurimit për blerjet nën 1 mijë euro nga 'Hortikultura'

Auditori ka gjetur se Ndërmarrja Publike "Hortikultura", në të cilën aksionare është Komuna e Prishtinës, ka shmangur procedurat e prokurimit në disa prej blerjeve nën 1 mijë ...

14.5 mijë euro pa bazë ligjore për punëtorët e 'Hortikulturës'

Auditori ka gjetur se kryeshefi ekzekutiv i Ndërmarrjes Publike "Hortikultura" ka aprovuar kërkesat e punëtorëve për avance në vlerë prej 14,489.00 mijë euro në vitin 2018.

Kandidati që nuk i plotësonte kriteret e konkursit përzgjidhet zyrtar certifikues në 'Hortikulturë'

Zyra Kombëtare e Auditmit ka gjetur se parregullsi në përzgjedhjen e zyrtarit certifikues dhe dy kryepunëtorëve për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e pyjeve.

Bordi i 'Hortikulturës' ka marrë 1700 euro pa miratimin e Komunës së Prishtinës

Zyra Kombëtare e Auditimit ka konstatuar se Bordi i Ndërmarrjes Publike "Hortikultura" ka marrë 1700 euro pa miratimin e aksionarit të kësaj ndërmarrje që është Komuna e ...