Postet nga: Byroja kosovare e sigurimeve

Qeveria do të paguaj 35% me pak për policën e sigurimit, këtë vlerë do ta mbuloj BQK

Bordi ekzekutiv i Bankës Qendrore të Kosovës në mbledhjen e sotme ka marrë vendim për uljen e përkohshme të sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë.

Brenda 6 muajve, pas pensionimit, Gani Thaçi mori mbi 176 mijë euro nga BKS (DOKUMENT)

Më 20 qershor të vitit 2019, në një ditë të bukur vere, Asambleja e Përgjithshme e Byrosë Kosovare të Sigurimeve, me anë të një vendimi miraton kërkesën e Koordinatorit ...

Miratohet nga BQK zgjedhja e kryeshefit ekzekutiv të Byrosë Kosovare të Sigurimeve

Banka Qendrore e Kosovës ka miratuar vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Byrosë Kosovare të Sigurimeve për zgjedhjen e Sami Mazrekut, kryeshef ekzekutiv të këtij institucioni.

Pajtim gjyqësor që shkaktuesi i aksidentit ta rimbursojë Byronë e Sigurimeve

Në Gjykatën e Mitrovicës është arritur pajtim gjyqësor në rastin ku Byroja Kosovare e Sigurimeve kërkon rimbursimin e dëmit të shkaktuar në aksidentin e trafikut

Familja kërkon 43 mijë euro dëmshpërblim për aksidentin me fatalitet

Në Gjykatën e Gjakovës është mbajtur shqyrtimi kryesor në rastin ku palë e paditur është Byroja Kosovare e Sigurimeve.

Byroja e Sigurimeve Kërkon 122 Euro për Aksidentin e Vitit 2012

Në Gjykatën Themelore të Mitrovicës u mbajt shqyrtimi gjyqësor në kontestin për rimbursim të dëmit lidhur me një aksident trafiku i cili kishte ndodhur në ...

Gjykata Jep Afat 6 Ditë për Verifikimin Nëse i Padituri Ka Vdekur

Në kontestin për rimbursim të dëmit të shkaktuar në aksident trafiku mes të paditurit M. I. dhe Byrosë Kosovare të Sigurimeve (BKS) gjyqtari Faton Ademi njoftoi se nga ...