Postet nga: Buxheti për Sportin

Qeveria e Kosovës e financon vetëm një projekt sportiv për vitin 2020 në Vushtrri

Kuvendi i Kosovës e ka miratuar Buxhetin e Kosovës për vitin 2020, me 10 mars me 63 vota pro.

Qeveria ndan 150 mijë euro për projektet sportive për vitin 2020 në Drenas

Kuvendi i Kosovës e ka miratuar Buxhetin e Kosovës për vitin 2020, me 10 mars me 63 vota pro.

Qeveria financon dy projekte sportive për vitin 2020 në Lipjan

Kuvendi i Kosovës e ka miratuar Buxhetin e Kosovës për vitin 2020, me 10 mars me 63 vota pro.

Qeveria ndan 150 mijë euro për projektet sportive për vitin 2020 në Deçan

Kuvendi i Kosovës e ka miratuar Buxhetin e Kosovës për vitin 2020, me 10 mars me 63 vota pro.

Qeveria e Kosovës i financon dy projekte sportive për vitin 2020 në Podujevë

Kuvendi i Kosovës e ka miratuar Buxhetin e Kosovës për vitin 2020, me 10 mars me 63 vota pro.

Qeveria e Kosovës i financon gjashtë projekte sportive për vitin 2020 në Pejë

Kuvendi i Kosovës e ka miratuar Buxhetin e Kosovës për vitin 2020, me 10 mars me 63 vota pro.

Qeveria ndan 470 mijë euro për projektet sportive për vitin 2020 në Gjakovë

Kuvendi i Kosovës e ka miratuar Buxhetin e Kosovës për vitin 2020, me 10 mars me 63 vota pro.

Qeveria financon vetëm një projekt sportiv për vitin 2020 në Fushë Kosovë

Kuvendi i Kosovës e ka miratuar Buxhetin e Kosovës për vitin 2020, me 10 mars me 63 vota pro.