Postet nga: Bifurkacioni

Auditori gjen 'mal’ shkeljesh në Ujësjellësin 'Bifurkacioni'

Auditori ka evidentuar një ‘mal’ me shkelje në pasqyrat financiare të vitit 2019 të kompanisë Së ujësjellësit “Bifurkacioni”.

18 pozita të punës në Bifurkacion nuk janë parapara me rregulloren për paga dhe mëditje

Tetëmbëdhjetë pozita aktuale të punës në KRU Bifurkacioni, nuk janë të parapara me rregulloren për paga dhe mëditje.

Auditori gjen mangësi në njoftimin e kandidatëve për test dhe intervista në Bifurkacion

Zyra Kombëtare e Auditimit, ka njoftuar se në tre procese të rekrutimit “Zyrtar Kryesorë i Financave dhe Thesarit”, “Zyrtar i Auditimit të Brendshëm” dhe për pozitën “...

Kompania që operon me humbje, ndan afër 7 mijë euro për stimulim të punëtorëve

Kompania Rajonale e Ujësjellësit dhe Kanalizimit "Bifurkacioni", në Ferizaj, megjithëse e mbylli vitin me humbje, konsideroi se punëtorët duhet të shpërblehen me një "stimulim ...

Bifurkacioni drejt shndërrimit në kompani rajonale

Ndërmarrja Publike Komunale e Ujësjellësit “Bifurkacioni” është drejt integrimit të plotë dhe shndërrimit në Kompani Rajonale të Ujësjellësit në nivel qendror.

Shkeljet në Tender që Çuan në Humbjen e Donacionit

Mungesa e zotimit të mjeteve është arsyeja e anulimit të tenderit për rregullimin e shtratit të lumit te bifurkacioni.

Gara e Kundërligjshme me Xhipa në Nerodime

Një garë me automjete të rënda nëpër Lumin Nerodime mund t’u kushtojë organizatorëve me gjobë deri në 100 mijë euro. Organizimi i garave në lumenj është ...

Dhuratat e Vitit të Ri Shpërndahen më 30 Janar

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Bifurkacioni” i ka ndarë dhuratat e vitit të ri (2017) me një muaj vonesë.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!