Postet nga: Bankat në Kosovë

BQK kërkon nga qytetarët që degët bankare të shfrytëzohen sa më rrallë

Pas situatës së krijuar si rezultat i Coronavirusit, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës ka njoftuar se të gjitha Bankat e Kosovës janë duke funksionuar normalisht, ...

Sa janë të sigurta paratë e depozituara nëpër banka?

Më shumë se 3,4 miliardë euro është vlera e kursimeve të qytetarëve në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë.

Bankat komerciale, financuese apo shkatërruese të bizneseve?

Sektori financiar dhe bankar në Kosovë, vlerësohet jo vetëm më fitimprurësi, por edhe sektori me performancën më të qëndrueshme. Ky sektor, karakterizohet me një prezencë ...

Bankat në Kosovë, atraktive për investimet e huaja

Tregu bankar i Kosovës, duket të jetë shumë atraktiv për investitorët e huaj. Normat e larta të kredive dhe interesi shumë i ulët për depozita, ...

Sektori Bankar Fitim Vetëm nga Kreditë

Mjetet e sistemit financiar deri në fund të vitit 2015 arritën vlerën prej afër 5 miliardë eurove duke shënuar një rritje vjetore prej 7.5 për qind dhe kjo ...

Ngarkesa me Borxh e Klientëve Bankarë në Kosovë

Shënimet për ngarkesën me borxh të huamarrësve kosovarë i dha Banka Qendrore e Kosovës.

Thellim Dallimi i Interesit për Kredi dhe Depozita

Në të vërtetë, dallimi në mes normës së interesit të këtyre dy elementeve gjithmonë ka vazhduar të jetë rreth 10 për qind, mirëpo, gjatë vitit 2014 ky ...

Bankat në Kosovë me Fitime Rekorde

Ato vazhdojnë të raportojnë fitime të larta edhe gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2015, krahasuar me vitet paraprake.