Postet nga: auditimi

Për komunën e Ferizajt, raportet e Auditorit vetëm shkronja në letër

Në katër vite, Komuna e Ferizajt ka marrë 84 rekomandime nga Zyra Kombëtare e Auditimit: 17 rekomandime në vitin 2014, 21 rekomandime në vitin 2015, 29 rekomandime në vitin 2016 dhe 17 rekomandime në vitin 2017.

Leposaviqi paguan për projektet e papërfunduara

Zyra Kombëtare Auditimit (ZKA) ka gjetur shumë shkelje në komunën e Leposaviqit, e cila kishte mangësi në ekzekutimin e buxhetit dhe atë në të gjitha kategoritë e ...

Auditori Gjen Parregullsi për MASHT-in e Udhëhequr nga Arsim Bajrami

Përfaqësues të Auditorit të Përgjithshëm kanë gjetur një sërë parregullsish në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), për vitin 2016, në kohën ...

Vendet e Ballkanit Perëndimor Jotransparente në Prokurim Publik

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka publikuar raportin e përformancës në prokurim publik për vendet në Ballkanin Perëndimor.

Auditorët e Financave të Partive të mos Jenë Partiakë

Felix Rathje, zyrtar për politikë ne Zyrën e BE-së ne Kosovë tha se kjo zyrë përkrah fuqishëm ndryshimin e Ligjit për Financimin e Subjekteve Politike.

Auditori Gjen ‘Kuriozitete’ në Komuna

Dhënia e lejes së ndërtimit pas dy viteve, punësimi i sociologut për mësimdhënës të matematikes, falja e borxheve që nuk falen me Ligjin ...

Tri Orë Diskutim për Auditimin e Subjekteve Politike

Në një takim të iniciuar nga Komisioni për Legjislacion, deputetë, zyrtarë të përfaqësive ndërkombëtare dhe pjesëtarë të shoqërisë civile diskutuan tri orë në ...

Mustafa: Pasqyrat Financiare të LDK-së do të Jenë Publike

Kërkesë shumë të qëlluar e ka quajtur kryeministri Isa Mustafa atë që pasqyrat financiare të subjekteve politike të bëhen transparente. Ai, madje, kërkon edhe auditim.