Postet nga: auditimi

Zbatim i ulët i rekomandimeve të auditorit nga MAShT

Më shumë se 60 për qind e rekomandimeve te Auditorit nuk janë adresuar plotësisht përgjatë periudhës katër vjeçare nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe ...

Auditori i Përgjithshëm bën thirrje mobilizimin e institucioneve për përmirësimin e ajrit në Kosovë

Zyra Kombëtare e auditimit ka reaguar për gjendjen e ajrit në Kosovë duke thënë se pavarësisht se kanë bërë dy auditime me rekomandime konkrete pë...

Ngecjet e komunës së Shtimes në regjistrim të pronës komunale

Komuna e Shtimes në katër vite ka marrë 42 rekomandime nga Auditori. Në vitin 2014, 2016 dhe 2017 ajo ka marrë nga 10 rekomandime, me përjashtim të vitit 2015 kur Komuna e Shtimes ka ...

Gjilanit i kërkohet t’i adresojë dobësitë në prokurim

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) ka organizuar debat rreth zbatimit të rekomandimeve të Auditorit nga Komuna e Gjilanit.

Komuna e Prizrenit adreson plotësisht vetëm 18% të rekomandimeve të Auditorit

Nga viti 2014 deri në vitin 2017, Auditori i Përgjithshëm i dha 80 rekomandime Komunës së Prizrenit për t’i përmirësuar dobësitë, mangësitë dhe shkeljet ...

Për komunën e Ferizajt, raportet e Auditorit vetëm shkronja në letër

Në katër vite, Komuna e Ferizajt ka marrë 84 rekomandime nga Zyra Kombëtare e Auditimit: 17 rekomandime në vitin 2014, 21 rekomandime në vitin 2015, 29 rekomandime në vitin 2016 dhe 17 rekomandime në vitin 2017.

Leposaviqi paguan për projektet e papërfunduara

Zyra Kombëtare Auditimit (ZKA) ka gjetur shumë shkelje në komunën e Leposaviqit, e cila kishte mangësi në ekzekutimin e buxhetit dhe atë në të gjitha kategoritë e ...

Auditori Gjen Parregullsi për MASHT-in e Udhëhequr nga Arsim Bajrami

Përfaqësues të Auditorit të Përgjithshëm kanë gjetur një sërë parregullsish në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), për vitin 2016, në kohën ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!