Postet nga: auditimi

Fillon punën Njësia për Luftimin e Mashtrimeve në Zyrën Kombëtare të Auditimit

Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Philip S. Kosnettdo të vizitojë sot Zyrën Kombëtare të Auditimit të Kosovës (ZKAK) ku do të merr ...

BIRN dhe Ambasada e Britanisë inkurajojnë institucionet në zbatimin e rekomandimeve të auditorit

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN Kosova) në kuadër të bashkëpunimit me Ambasadën e Britanisë në Kosovë është duke punuar në inkurajimin e institucioneve publike pë...

Zbatim i ulët i rekomandimeve të auditorit nga MAShT

Më shumë se 60 për qind e rekomandimeve te Auditorit nuk janë adresuar plotësisht përgjatë periudhës katër vjeçare nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe ...

Auditori i Përgjithshëm bën thirrje mobilizimin e institucioneve për përmirësimin e ajrit në Kosovë

Zyra Kombëtare e auditimit ka reaguar për gjendjen e ajrit në Kosovë duke thënë se pavarësisht se kanë bërë dy auditime me rekomandime konkrete pë...

Ngecjet e komunës së Shtimes në regjistrim të pronës komunale

Komuna e Shtimes në katër vite ka marrë 42 rekomandime nga Auditori. Në vitin 2014, 2016 dhe 2017 ajo ka marrë nga 10 rekomandime, me përjashtim të vitit 2015 kur Komuna e Shtimes ka ...

Gjilanit i kërkohet t’i adresojë dobësitë në prokurim

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) ka organizuar debat rreth zbatimit të rekomandimeve të Auditorit nga Komuna e Gjilanit.

Komuna e Prizrenit adreson plotësisht vetëm 18% të rekomandimeve të Auditorit

Nga viti 2014 deri në vitin 2017, Auditori i Përgjithshëm i dha 80 rekomandime Komunës së Prizrenit për t’i përmirësuar dobësitë, mangësitë dhe shkeljet ...

Për komunën e Ferizajt, raportet e Auditorit vetëm shkronja në letër

Në katër vite, Komuna e Ferizajt ka marrë 84 rekomandime nga Zyra Kombëtare e Auditimit: 17 rekomandime në vitin 2014, 21 rekomandime në vitin 2015, 29 rekomandime në vitin 2016 dhe 17 rekomandime në vitin 2017.