Postet nga: ASK

Në periudhën mars-qershor, numri i qytetarëve që përdorën trenin për udhëtim u rrit për 49%

Sipas të dhënave statistikore të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) për transportin dhe telekomunikimin, për tre muaj prill-qershor, pati rritje të numri të pasagjerëve ...

Burimi: www.pixabay.com

Mbi 2,800 kompani të reja u regjistruan për 3 muaj në Kosovë

Brenda 3 muajve (mars-qershor), në Kosovë u regjistruan mbi 2,800 ndërmarrje, ku prin aktiviteti i tregtisë me shumicë dhe pakicë si dhe riparimit të mjeteve motorike e motoçikletave, ndërsa ...

Mbi 100 mijë qytetarë të Kosovës në varfëri, presin ndihmën shtetit

Agjencia e Statistikave të Kosovës tregon se muaji qershor i gjeti në varfëri mbi 25 mijë familje, ku numri i përgjithshëm i anëtarëve kalon 100 mijë.

Agjencia e Statistikave të Kosovës

Klasifikimi i rajoneve statistikore në Kosovë aprovohet nga Eurostat

Institucioni i statistikave në vend, Agjencia e Statistikave ka pranuar zyrtarisht aprovimin e Eurostatit për Klasifikimin e Rajoneve Statistikore (NUTS). Klasifikimi i tillë ka rëndësi për ...

Mbi 418 milionë euro deficiti tregtar në muajin qershor 2022

Të dhënat nga tregtia e jashtme e mallrave në Kosovë, nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për 30.5 ...

Çfarë po e shkakton ndryshimin e strukturës së popullsisë në Kosovë?

Trendi në rënie i lindjeve dhe ai në rritje i migrimit të popullsisë mund të shkaktojnë ndryshime demografike në Kosovë.

Burimi: https://pixabay.com/

Tre muajt e parë të vitit 2022, Bruto Produkti Vendor u rrit për 4.87% në Kosovë

Të dhënat e fundit nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, tregojnë se Bruto Produkti Vendor në Kosovë ka shënuar rritje në tre muajt e parë të kë...

Shtohet qarkullimi në sektorin e shërbimeve në vend

Anketa e realizuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), lidhur me qarkullimin në sektorin e shërbimeve në vend, për muajin mars 2022, tregon se këtij sektori ...