Postet nga: Akreditimi

Lista e programeve që nuk u akredituan në “AAB”

Këshilli Shtetëror i Cilësisë në mbledhjen e fundit në janar diskutoi edhe programet e Kolegjit ‘AAB’.

“Universi" pa akreditim në programet e Infermierisë

Vetëm dy programe arriti t’i akreditojë Kolegji ‘Universi’ nga  gjithsej katër programe që u  vlerësuan në fazën fillestare për akreditim dhe riakreditim në Agjencinë ...

Kolegjit “Juridica” pa akreditim për tre programe

Njëra ndër kolegjet private që kaloi nën kontrollin e cilësisë së programeve, doli nga ky kontroll me tre programe më pak.

 “Riinvest” kërkoi tërheqjen e akreditimit për programet e vjetra

Në procesin e monitorimit dhe vlerësimit nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë, ishte edhe Kolegji “Riinvest”, i cili ka arritur të akreditoj gjithsej pesë programe.

Sa programe nuk iu akredituan Kolegjit ‘Iliria’?

Në vitin e ardhshëm akademik 2019/2020, Kolegji “Iliria” do të pranojë më pak studentë të rinj në programet e tyre studimore, nëse vendimet e Agjencisë së Kosovës pë...

Programet e Kolegjit “Universum” që dështuan të akreditohen

Një nga dhjetra kolegjet private në vend ka dalur me katër programe më pak nga vlerësimi i Këshillit Shtetëror të Cilësisë.

Lista e programeve që nuk u akredituan në UBT

Cikli i fundit për kontrollin e cilësisë në institucionet e arsimit të lartë i la pa akreditim gjithsej 27 programe të kolegjit privat ‘UBT’.

Universiteti i Prizrenit me minus nëntë drejtime

Universiteti i dytë më i vjetër në Kosovë nuk kaloi lehtë nën filtrat e Këshillit Shtetëror të Cilësisë