Postet nga: Akreditimi

Kolegjit “Dukagjini” i refuzohen dy programe për akreditim

Kolegji "Dukagjini" nuk kishte arritur të fitojë akreditimin në dy programet e reja me të cilat kishte aplikuar në fazën e parë të vlerësimit nga Agjencia e Kosovë...

Kolegjit “Biznesi” i refuzohet akreditimi në dy programe

Në fazën e parë të vlerësimit, Kolegji 'Biznesi' arriti të riakreditoi tri programe, në tri kampuse të ndryshme.

Kolegjit amerikan (A.U.K) i refuzohet akreditimi i tri drejtimeve të reja

Në mbledhjet e fundit për vlerësime dhe monitorime të Agjencisë Kosovare për Akreditim, filtrit iu nënshtruan universitetet publike dhe ato private.

‘Rezonanca’ pa akreditim në 11 programe

Kolegji ‘Rezonanca’ i cili kryesisht ofron programet mjekësore, në vitin e ardhshëm akademik do të mund të pranojë studentë vetëm në tri programe studimore.

Kolegjit “FAMA” i refuzohet akreditimi i tri programeve

Kolegji FAMA kishte aplikuar në Agjencinë e Kosovës për Akreditim me katër programe të reja studimore.

Kolegjit “Heimerer” iu refuzua akreditimi në pesë programe

Vlerësimi i programeve të reja, me të cilat kishte aplikuar për akreditim Kolegji ‘Heimerer’, pati vendime refuzuese gjatë mbledhjes së 15 dhe 16 janarit të Këshillit Shtetëror të ...

Kolegjit “Dardania” nuk i akreditohet një program

Kolegji ‘Dardania’ nuk arriti të fitojë akreditim në një nga tetë programet e reja me të cilat kishte aplikuar.

Lista e programeve që nuk u akredituan në “AAB”

Këshilli Shtetëror i Cilësisë në mbledhjen e fundit në janar diskutoi edhe programet e Kolegjit ‘AAB’.