Postet nga: Akreditimi

Dosja e ekspertëve ndërkombëtar: Kopjimi njëra nga arsyet për mosakreditimin e Universitetit të Mitrovicës

Dy eksperte ndërkombëtare që vizituan dhe analizuan punën në Universitetin publik të Mitrovicës “Isa Boletini”, konstatuan se ky institucion nuk duhet të akreditohet për shkak ...

Mbetet pezull përzgjedhja e Drejtorit të Agjencisë së Akreditimit

Agjencia Kosovare e Akredimit po vazhdon të funksionojë me ushtrues detyre për shkak se procedurat e përzgjedhjes së Drejtorit kanë mbetur pezull.

Kolegjit “ISPE” i refuzohet akreditimi i programeve të reja për vitin e ri akademik

Nëse vendimi fillestar i Këshillit Shtetëror i Cilësisë mbetet në fuqi, Kolegji ‘ISPE’ nuk mund të fillojë punën në shtatë programe studimi që i kishte ...

Akademisë së Kosovës për Siguri Publike i vazhdohet akreditimi

Krahas universiteteve publike dhe kolegjeve private, në procesin e monitorimit të cilësisë kishte hyrë edhe Fakulteti i Sigurisë Publike, i cili vepron në kuadër të Akademisë së Kosovë...

Refuzohet akreditimi i një programi në Fakultetin e Studimeve Islame

Fakulteti i Studimeve Islame i cili është institucion edukativo-arsimor nga fusha e islamistikës, në vlerësimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë doli me dy programe të ...

Kolegjit “Dukagjini” i refuzohen dy programe për akreditim

Kolegji "Dukagjini" nuk kishte arritur të fitojë akreditimin në dy programet e reja me të cilat kishte aplikuar në fazën e parë të vlerësimit nga Agjencia e Kosovë...

Kolegjit “Biznesi” i refuzohet akreditimi në dy programe

Në fazën e parë të vlerësimit, Kolegji 'Biznesi' arriti të riakreditoi tri programe, në tri kampuse të ndryshme.

Kolegjit amerikan (A.U.K) i refuzohet akreditimi i tri drejtimeve të reja

Në mbledhjet e fundit për vlerësime dhe monitorime të Agjencisë Kosovare për Akreditim, filtrit iu nënshtruan universitetet publike dhe ato private.