Postet nga: ajri

Cilësia e ajrit në qytetet kryesore të Kosovës

Gjatë ditës së sotme shumica e qyteteve në Kosovë kanë ajër kryesisht të cilësisë së pranueshme.

Cilësi e pranueshme e ajrit në shumicën e qyteteve të Kosovës

Rrjeti shtetëror i monitorimit të cilësisë së ajrit tregon për ajër me cilësi të pranueshme në shumicën e qyteteve të Kosovës.

Ajër me cilësi të pranueshme në qytetet e Kosovës

Ajër me cilësi të pranueshme sot ka në Brezovicë, fshatin Dardhishtë, Gjilan, Mitrovicë, Obiliq, Hani i Elezit dhe Prizren.

Ajër me cilësi të pranueshme në disa qytete të Kosovës

Ajër me cilësi të pranueshme sot ka në Brezovicë, fshatin Dardhishtë, Gjilan, Mitrovicë, fshatin Palaj, Obiliq dhe Prizren. Ajër të pranueshëm ka matur edhe matësi ...

Ajër me cilësi të dobët në Prishtinë

Sipas matësve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, ajër me cilësi dobët sot ka në Prishtinë.

Cilësia e ajrit në Kosovë

Sipas matësve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, ajër me cilësi mesatare sot kanë Brezovica, Hani i Elezit, Peja dhe Prizreni.

Ajër me cilësi të mirë në Drenas

Sipas matësve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, ajër me cilësi mesatare sot kanë Brezovica, Hani i Elezit, Peja dhe Prizreni.

Ajër me cilësi të dobët në Prishtinë

Sipas matësve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, ajër me cilësi të dobët ka në Prishtinë (matësi i vendosur te ish Rilindja në Prishtinë).