Postet nga: ajri

Ajër me cilësi të dobët në Kosovë

Sipas matësve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës ajri në fshatin Dardhishtë, në Drenas, Mitrovicë, Zonën Industriale në Prishtinë, Obiliq, Pejë, Prishtinë dhe Prizren është i dobët.

Ajër me cilësi të mirë në Palaj e Mitrovicë

Sipas matësve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës ajri në Dardhishtë, Drenas, Gjilan, Hani i Elezit, Zonën Industriale në Prishtinë, Obiliq, Pejë, Prizren dhe Prishtinë është i pranueshë...

Prishtina

Ajër me cilësi të pranueshme në Prishtinë

Sipas matësve të Ambasadës Amerikane në Prishtinë, sot ajri në Prishtinë është i pranueshëm.

Ajër me cilësi të dobët në katër komuna

Sipas matësve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës ajri në Gjilan, Hani i Elezit, Mitrovicë dhe Zonën Industriale në Prishtinë është është i dobët.

Ajër me cilësi të dobët në Gjilan

Sipas matësve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës ajri në Gjilan është i dobët.

Cilësi e pranueshme e ajrit në Prishtinë

Sipas matësve të Ambasadës Amerikane, matësi i vendosur në këtë institucion tregon cilësi të pranueshme të ajrit.

Ajër me cilësi shumë të dobët në Prizren

Sipas matësve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës ajër me cilësi shumë të dobët është në qytetin e Prizrenit.

Ajër me cilësi të dobët në disa qytete

Sipas matësve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës ajër me cilësi të dobët është në qytetin e Gjilanit, Mitrovicë, Pejë, Prishtinë, Prizren, Dardhishtë.