Postet nga: agjencitë e pavarura

Analiza e Democracy Plus – Sa u respektua ligji kur u shkarkua Kimete Gashi nga OShP

Organizata ‘Demokraci Plus’ (D+) ka publikuar një analizë bashkë me rekomandime në lidhje me procedurat e shkarkimit të anëtarëve të agjencive të pavarura.

Në 2021-ën AQP lidhi tri kontrata në vlerë 9.5 milionë euro për tenderët e nisur në 2020-ën

Ndonëse në mungesë të vendimit qeveritar, AQP nuk inicioi asnjë tender për listën e artikujve për përdorim të përbashkët, në anën tjetë...

Miratohet Projektligji për vendosjen e vijave llogaridhënëse të agjencive të pavarura

Me 64 vota për asnjë kundër dhe një abstenim, Kuvendi e miratoi në parim Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me ...

Kush do të vendosë për punësimet në agjencitë e pavarura?

Drejtori i Zyrës Ligjore në Ministrinë e Administratës Publike (MAP), Naser Shamolli ka thënë se sipas Ligjit për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore ...

O’Connell: Kosova Duhet të Çlirohet nga Njerëzit Joprofesionistë

Qeveria e Kosovës ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Mbretërinë e Bashkuar.

FOL: Ministri Hoti Ushtroi Presion mbi Agjencitë e Pavarura

Ministri i Financave, Avdullah Hoti, ka refuzuar në mënyrë të paligjshme që të nënshkruajë kontratat të cilat ka qenë i obliguar t’i nënshkruajë. Neni 26 i Ligjit ...

Agjencitë e Pavarura nuk i Bëjnë Vetë Prokurimet

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) ka nxjerrë draft-udhëzimin administrativ 01/2016, I cili ka të bëjë me zhvillimin e procedurave të prokurimit nga Agjencia Qendrore e Prokurimit (AQP) pë...

Politizimi i Agjencive nga Ligjet e Shpejta

Instituti për Politika Zhvillimore INDEP në raportin e tij të publikuar sot i fajësoi ligjet e miratuara shpejt e shpejt për politizimin e agjencive të pavarura.