Postet nga: Agjencia Qendrore e Prokurimit

AKK për tenderin e ‘kurdisur’ për laptopë: Kufizimi i konkurrencës nëpër tenderë, i padëshirueshëm

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës e ka dhënë një mendim profesional për tenderin 9-milionësh të AQP-së që dyshohet se i është përshtatur vetëm një prodhuesi.

Prova se tenderi 9-milionësh u kurdis dhe iu përshtat një prodhuesi

Një tender në vlerë 9 milionë euro për furnizim me LapTop dhe pajisje tjera të teknologjisë informative (IT) është anuluar nga Agjencia Qendrore e Prokurimit, pasi i njëjti i ...

Qeveria zgjedh Drejtorin e Agjencisë Qendrore të Prokurimit

Në mbledhjen e sotme të qeverisë Behxhet Rukiqi është zgjedhur drejtor i Agjencisë Qendrore të Prokurimit.

Prokurimi Milionësh dhe Barra Shtesë e AQP-së

Agjencia Qendrore e Prokurimit (AQP) në vitin që shkoi ka realizuar mbi 40 milionë euro kontrata apo prokurime të centralizuara.

Kalon Afati i Dorëzimit të Planifikimit të Prokurimeve

Agjencia Qendrore e Prokurimit (AQP) u kishte dhënë afat deri më 21 janar autoriteteve kontraktuese për dërgimin e planit të prokurimeve të tyre të 2017-ës.

Agjencitë e Pavarura nuk i Bëjnë Vetë Prokurimet

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) ka nxjerrë draft-udhëzimin administrativ 01/2016, I cili ka të bëjë me zhvillimin e procedurave të prokurimit nga Agjencia Qendrore e Prokurimit (AQP) pë...

100 Dokumentet e Kontratës Milionëshe

Artan Canhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) tregoi se kontrata e agjencisë është monitoruar për shkak të vlerës së madhe, ndërsa bëri të ditur ...