Të Hyrat Vjetore të Rashit Qalajt

Qalaj në formularin e deklarimit të pasurisë në Agjencinë Kundër Korrupsion (AKK), ka deklaruar se posedon pasuri të paluajtshme në vlerë 135 mijë euro.

Sipas deklarimit, Qalaj posedon një veturë, vlera e së cilës  është 4 mijë e 500 eurove.

Qalajt paratë e thata i janë rritur këtë vit për 9 mijë e 131 euro, pra para të gatshme këtë vit i ka deklaruar 15 mijë e 578 euro.

 

 

 

Për shkak të paqartësive në deklarimin e AKK-së Teksti është edituar në të hyrat vjetore të prindërve të z.Qalajt nga pensioni të hyra këto të cilat janë të hyra vjetore. Po ashtu teksti është edituar edhe në pjesën e të hyrave të deklaruara nga mëditjet.