Gjykimi per mos-asgjësimin e parfumeve false - 19.03.2019 - FOTO KALLXO

Të akuzuarit për mos-asgjësimin e parfumeve false arrijnë marrëveshje për pranimin e fajësisë

Dy të akuzuarit arrijnë marrëveshje për pranim të fajësisë me Prokurorinë

Në gjykimin ndaj Abdullah Latifit, i akuzuari për keqpërdorim detyrës zyrtare  dhe Xhevdet Rama, i akuzuar për ndihmë në kryerje të veprës penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, të akuzuarit së bashku me mbrojtësit e tyre, kanë arritur të lidhin marrëveshje me Prokurorinë për pranimin e fajësisë.

Sipas aktakuzës së ngritur më 29 korrik 2016, Xhevdet Rama me dashje ka ndihmuar Artan Feratin për të kryer vepër penale me vënien në dispozicion të mjeteve për kryerjen e veprës penale, ashtu qe më 1 prill 2016, duke përcjell me veturën furgon që drejtohet nga i pandehuri Selatin Krasniqi me vetëdije të plotë e ka transportuar oficerin doganor Artan Ferati prej ZBD në Prizren deri në Prishtinë.

Më pas në aktakuzë thuhet se me të arritur në SHPK “Eri Group” për asgjësim të 2880 copë të parfumeve “Paco Rabane 1 Milion”, si produkte të ndaluara të importuara nga Kina prej importuesit N.T.T.SH “Te Bashkimi” me pronar Bashkim Latifin me dëshirë që i pandehuri Artan Ferati të mos përkujdeset për mbarëvajtjen e procesit të shkarkimit dhe shkatërrimit të plotë të mallit të falsifikuar siç edhe ka ndodhur.

Në seancën e sotme, prokurori i shtetit Fetih Tunuzliu, deklaroi se mbetet në  tërësi pranë dy marrëveshjeve për pranim të fajësisë, që janë arritur me Prokurorinë Themelore dhe të pandehurve Xhevdet Rama e Abdullah Latifit, dhe Gjykatës i  propozoi që t`i pranojë  këto dy marrëveshje.

Dy të akuzuarit, deklaruan se mbesin në tërësi pranë marrëveshjeve të lidhura me Prokurorinë, Xhevdet Rama kishte lidhur marrëveshjen për pranim fajësie me datën 13.11.2018, kurse Abdullah Latifi, me datën 12.12.3018.

Ndërsa mbrojtësi i të akuzuarit Xhevdet Rama, avokati Xhafer Maliqi tha se e mbështet  pranim e fajësisë.

“Lidhja e kësaj  marrëveshje në mes të prokurorit dhe klientit tim e konsideroj se është me vullnet dhe vetëdije dhe Gjykatës i propozoj që këtë marrëveshje ta aprovoj”, tha avokati Maliqi.

Edhe mbrojtësi i të akuzuarit Abdullah Latifi, avokati  Ali Beka tha se e mbështetë ketë marrëveshje.

“Pas konsultimit të mjaftueshëm klienti im me mua, në mënyrë vullnetare e ka pranuar fajësinë, dhe i propozoj Gjykatës që ta pranojë këtë marrëveshje”, tha avokati Ali Beka.

Gjykatësi, Hamdi Ibrahimi deklaroi se pranohet marrëveshja për pranim të fajësisë.

Kurse prokurori Tunuzliu deklaroi se në tekstin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë, ndaj të pandehurve, Xhevdet Rama e Abdullah Latifi, janë specifikuar rrethanat lehtësuese dhe se mbetet pranë këtyre rrethanave të cilat përmenden në këtë  marrëveshje.

Tutje prokurori Tunuzliu, tha se të akuzuarit të shpallen fajtorë, dhe Gjykatës i rekomandoi që ndaj Xhevdet Ramës të jepet dënimi me burgim prej 6 muaj, dënim ky sipas Gjykatës mund të zëvendësohet me dënim me gjobë prej 2 mijë deri në 2500 euro.

Kurse të akuzuarin Abdullah Latifi të dënohet me dënim me burgim prej 6 muaj, dënim i cili mund të zëvendësohet me dënim me gjobë prej 3 mijë deri në 3500 euro.

Gjykatësi Hamdi Ibrahimi, njoftoi se shpallja e aktgjykimit do të bëhet me datë 22 mars.

Pjesë e kësaj aktakuze ishin edhe Artan Ferati, Flamur Hoti, Besnik Beshi dhe Selatin Krasniqi, të cilët në seancën fillestare, ishin deklaruar të pafajshëm  lidhur me akuzat për keqpërdorim të detyrës zyrtare që pretendohet që ndodhën në vitin 2016 në Doganën e Kosovës. Mirëpo ndaj tyre është veçuar procedura.

https://kallxo.com/dalin-para-gjyqit-doganieret-qe-akuzohen-se-nuk-asgjesuan-parfumet-false/

Sipas aktakuzës së ngritur më 29 korrik 2016, Xhevdet Rama me dashje ka ndihmuar Artan Feratin për të kryer vepër penale me vënien në dispozicion të mjeteve për kryerjen e veprës penale, ashtu qe më 1 prill 2016, duke përcjell me veturën furgon që drejtohet nga i pandehuri Selatin Krasniqi me vetëdije të plotë e ka transportuar oficerin doganor Artan Ferati prej ZBD në Prizren deri në Prishtinë.

Më pas në aktakuzë thuhet se me të arritur në SHPK “Eri Group” për asgjësim të 2880 copë të parfumeve “Paco Rabane 1 Milion”, si produkte të ndaluara të importuara nga Kina prej importuesit N.T.T.SH “ Te Bashkimi” me pronar Bashkim Latifin me dëshirë që i pandehuri Artan Ferati të mos përkujdeset për mbarëvajtjen e procesit të shkarkimit dhe shkatërrimit të plotë të mallit të falsifikuar siç edhe ka ndodhur.

Tutje ne aktakuzë thuhet se as vetë nuk ka qëndruar deri në fund sepse prej paketave me parfum të ngarkuar në furgon sipas urdhrit të të akuzuarit Rama, punëtorët fizik i kanë nxjerrë vetëm dy paketa dhe i kanë dërguar te presa ku ato janë asgjësuar, ndërsa të tjerat nuk janë shkarkuar nga furgoni dhe me to është larguar furgoni i drejtuar nga Avdullah Latifi.

Sipas aktakuzës më pas e kanë ndaluar hetuesit e Anti- kontrabandë të Doganës së Kosovës  dhe gjatë kontrollit janë gjetur dhe konfiskuar parfumet e destinuara për shkarkim, kurse Artan Ferati është larguar nga vendi i ngjarjes bashkë më të pandehurin Selatin Krasniqi, e më pas është larguar edhe i akuzuari Xhevdet Rama. Me çka i akuzuari Rama akuzohet për ndihmë në kryerjen e veprës penale keqpërdorim i detyrës zyrtare.

Sipas pretendimeve të Prokurorisë thuhet se Artan Ferati e Avdullah Latifi si persona zyrtarë kanë shfrytëzuar detyrën zyrtare dhe nuk i kanë përmbushur detyrat me qëllim që tjetri të fitojë dobi pasurore.

Sipas aktakuzës më 1 prill 2016, gjatë procesit të asgjësimit të produkteve të parfumit, i pandehuri Artan Ferati që është doganier dhe Avdullah Latifi punëtor në NP ”Te Bashkimi” në Prishtinë, pas shkatërrimit të dy paketave, nuk janë interesuar edhe për shkarkimin e produkteve të tjera të mbetura në furgon dhe asgjësimin e tyre përmes presës speciale. E pas konfiskimit të të njëjtave nga Njësiti Anti Kontrabandë i Doganës së Kosovës, Latifi i kishte prezantuar hetuesve dy fatura dhe kuponë fiskal me shënimin kinse po transportohet ujë toaleti.

Më tutje në aktakuzë thuhet se Selatin Krasniqi gjatë ushtrimit të veprimtarisë ekonomike dhe me qëllim të mashtrimit të konsumatorëve ka përdorur shenjën e mallrave dhe gjatë vozitjes së furgonit që kishte qenë pronë e importuesit NTSH “Te Bashkimi” nga Dogana e Prizrenit në kompaninë “Eri Group” në Prishtinë, ka transportuar parfume false që është dashur të asgjësohen, mirëpo nuk janë asgjësuar plotësisht duke i lënë disa paketime në furgon për t’ia ofruar në shitje konsumatorëve të interesuar se kinse janë origjinale me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm. Me këtë veprim akuzohet se ka kryer veprën penale mashtrim i konsumatorëve.

Ndërsa të pandehurit Flamur Hoti dhe Besnik Beshi, thuhet se së bashku kanë marrë pjesë në kryerjen e veprës penale ashtu që në cilësinë e personave zyrtar të Doganës së Kosovës.

I akuzuari Hoti, thuhet se në dy shkresa të veçanta të përpiluara nga ai më 1 prill 2016 që i ka titulluar “Raporti i asgjësimit të mallit” për Sadije Tropojanin që është udhëheqëse e sektorit të DPI-së dhe Drenusha Rizvanollit që është udhëheqëse e njësitit të DPI-së dhe në CC janë përmendur edhe tre udhëheqës të tjerë në Prizren, derisa ky ka qenë në Prizren e jo në vendin e ngjarjes në Prishtinë dhe ka shënuar të dhëna të pavërteta e të paragjykuara.

Në aktakuzë thuhet se ka shkruar se është bërë shkatërrimit i mallit sipas listës së bashkangjitur që ka pasur të dhëna të pavërteta, e ku pjesëmarrës gjatë shkatërrimit thuhet se kanë qenë zyrtari i doganës Besnik Beshi, Xhevdet Rama dhe Artan Ferati, të cilët më pas janë nënshkruar.

Tre të pandehurit thuhet se kanë bërë nënshkrimin në pikën e dytë të faqes së dytë në dy raportet e përpiluara nga i akuzuari Hoti, duke konfirmuara kështu pjesëmarrjen. Me çka kanë kryer veprën penale falsifikim i dokumentit zyrtar