Përveç tri Universiteteve Publike, KShC ua tërheq akreditimet edhe 4 kolegjeve private

Pos Universiteteve Publike, Këshilli Shtetëror i Cilësisë, vendosi edhe për kolegjet private mbi rekomandimet e ekspertëve ndërkombëtar, të cilët vlerësuar nëse institucionet e arsimit të lartë privat duhet të kenë akreditim institucional për këtë vit akademik.

Me gjashtë vota pro, bordi i KShC-së vendosi që t’ia tërheq akreditimin institucional për vitin akademik 2019-2020 Kolegjit Fama, Kolegjit Iliria, Kolegji Tempulli dhe Kosovo Art Academy.

Ekspertët ndërkombëtar kishin rekomanduar për tërheqjen e akreditimit edhe për këto katër kolegje private.

Me këto vendime, këto kolegje nuk do të mund të regjistrojnë studentë të rinj për këtë vit akademik 2019 – 2020, mirëpo studentët që tashmë janë të përfshirë në programe studimore do të vazhdojnë deri në përfundim të tyre.

Ndaj vendimeve të KShC-së kolegjet të cilave u është tërhequr akreditimi për vitin akademik 2019-2020 kanë të drejtën e ankesës në Agjencinë e Kosovës për Akreditim.

Në anën tjetër, Kolegji Biznesi dhe Juridica nuk kanë të drejtë të regjistrojnë studentë të ri këtë vit akademik për shkak se nuk i janë nënshtruar vlerësimit institucional nga ana e ekspertëve ndërkombëtar.

Ekspertët ndërkombëtar të Asociacionit Evropian të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë(ENQA), ishin angazhuar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim për vlerësim institucional dhe të programeve të Universiteteve Publike dhe Kolegjeve Private.

Peja, Prizreni dhe Mitrovica mbeten pa Universitete Publike

.