Klinika e Kirurgjisë Pediatrike

Klinika e Kirurgjisë Pediatrike që nga viti 2006 kërkon ndërtimin e një objekti moder që do ndihmonte në shërrimin e fëmijëve me anomali kongjenitale. Tani shërimi e bartja e tyre nga neonatologjia ne kirurgji pediatrike eshte i veshtire poashtu mungesa e kushteve thelbesore per kryerjen e intervenimeve eshte problem i madh ne kete Klinike.