Denoncim Rrasti Korruptiv

Ju paraqitem nga Kompanija lidhur me lajmerimin apo denoncimin e nje rasti korruptiv I cili eshte duke ndodhur ne Kompanine Publike e cila ne bashkpunim me dhe me konzorciumin e kompanive te cilet kontrabandojne dhe abuzojne skajshmerisht me procedurat
e Prokurimit Publik duke eleminuar kompanine tone te shpallur fillimisht si fituese ne Projektin edhe pse kompanija jone ishte per 430.000,00 Euro me e lire se konzorciumi ne fjale i cili konzorcium gjate tere fazes zhvillimit te keti projekti na ka bere presion te terhiqemi nga
gara perms nje marreveshtje qe do te shperbleheshim, perndryshe citoj konzorciumin ne fjale “ne e kemi fuqine qe ta marrim kete projekt” gje qe rezultoi ashtu si ata kane pretenduar nga fillimi .