Komisioni për Zhvillim Ekonomik shqyrton vendimin për privatizimin e Telekomit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal sot do të mbajë mbledhje.

Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 12.2.2019;
  3. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë Nr.05/85 datë 22.1.2019 me të cilin autorizohet Komisioni Qeveritar për Privatizimin e Ndërmarrjes Publike “Telekomi i Kosovës” SH.A.;
  4. Diskutim për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve;
  5. Të ndryshme.