Komisioni Hetimor për VALA dhe PTK sërish mblidhet sot

 

Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me gjendjen në PTK dhe Vala sot do të mbajë mbledhje.

Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të Ditës;
  2. Caktimi i orarit dhe listës së dëshmitarëve që do të intervistohen;
  3. Plotësimi i listës së eksperteve që do të angazhohen;

4. Të ndryshme.