KMDLNj: 9 Punëtorë të Vdekur në Vendin e Punës

Sipas KMDLNj-së, që nga fillimi i këtij viti janë regjistruar nëntë vdekje të tilla sidomos në sektorin e ndërtimtarisë për shkak të kushteve të rënda të punës.

“Numri i të punësuarve që angazhohen si punëtorë sezonalë, kryesisht në ndërtimtari dhe në sektorin privat e që për shkak të kushteve të rënda – rrethana pune pa siguruar mbrojtje, që e pësojnë nga lëndimet e lehta, të rënda, me pasoja të invaliditetit të përjetshëm e deri te humbja e jetës vetëm sa po rritet”, thuhet në reagim.

KMDLNJ i ka adresuar këto shqetësime edhe Kryeinspektorit të Punës, Basri Ibrahimit, duke bërë thirrje që të shtohen inspektimet mbi kushtet e punës.

Sipas komunikatës, Kryeinspektori Ibrahimi konsideroi se këto shqetësime janë të drejta dhe duhet të adresohen me seriozitet nga Inspektorati i Punës.

Po ashtu, KMDLNj propozoi që nga dënimet e shqiptuara për mosrespektim të ligjit dhe moskrijimit të kushteve të sigurta për punë të krijohet një fond i veçantë vetëm për punëtorët që e pësojnë në vendin e punës dhe familjet e tyre.

KMDLNj  gjithashtu propozoi që në rast se punëtori humb jetën në vendin e punës me fajin e punëdhënësit dhe i cili nuk e ka zgjidhur çështjen e banimit, familjes duhet t’i ndahet një banesë në kompleksin e ndërtimit sikur edhe t’i ndahet një pension mujor i cili nuk do të ishte më i ulët se i pensionistit kontributpagues.

Sipas Inspektoratit të Punës, më 2016 në vendin e punës kanë vdekur 5 punëtorë.

https://kallxo.com/5-persona-vdiqen-ne-vendin-e-punes-2016/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!