Kjo është shkalla e ndotjes së ajrit sot në Prishtinë

Gjendja e ajrit në Prishtinës në bazë të matjeve të fundit shihet të jetë e përmirësuar në krahasim me atë gjatë javës.

Nga bazë të matjeve të fundit të ndotjes së ajrit të bëra sot në mëngjes nga Ambasada Amerikane në Prishtinë, ajri është në shkallën 26.

Në bazë të indeksit të cilësisë së ajrit nga Ambasada Amerikane, ajri në shkallën 26 konsiderohet si e kënaqëshme dhe ndotja e ajrit në këtë nivel paraqet rrezik të vogël apo nuk paraqet fare rrezi dhe paraqet gjendje mesatare të ndotjes.