KALLXO360 në Ditën e Pavarësisë

KALLXO.com, si pionierë të luftimit të korrupsionit dhe gazetarisë hulumtuese, avancon raportimin e vet duke përdorur teknologjinë e fjalës së fundit dhe duke i ofruar shikuesit pamje “360° video”.

KALLXO.com do t’ia ofrojë mundësinë publikut të vet që tash e tutje ta shohin dhe përjetojnë ngjarjen e raportuar nga të gjitha këndet.

Do jetë vetë shikuesi ai i cili do vendosë se ku do ta drejtojë këndin e kamerës, përderisa tash e tutje denoncuesit e korrupsionit do kenë mundësi të shohin nga të gjitha anët ato që ndodhin në rastet dhe në vendet ku është shkelur ligji dhe ku luftohet korrupsioni në Kosovë.

KALLXO360 për shtet ligjor!

Faik Ispahiu

KALLXO360 on Kosovo Independence Day

KALLXO.com, as a pioneer in fighting corruption through investigative journalism, enhances its reporting by using the latest technology: 360° video reporting.

KALLXO.com will offer its audience to experience the reported events from all angles.

It will be up to the viewers to decide the angle of the camera, while they watch the full picture of reports on fighting corruption and promoting rule of law in Kosovo.

KALLXO360 for rule of law!

KALLXO360 na Dan Nezavisnosti Kosova

KALLXO.com, kao lider u borbi protiv korupcije i istrazivackom novinarstvu, poboljsava svoje izvestavanje pomocu najnovije tehnologije 360 ° video zapisa.

KALLXO.com ce ponuditi publici da prati dogadjaje iz svih postojecih uglova.

Bice sami gledaoci oni koji ce odluciti ugao kamere, dok prate kompletnu sliku izvestaja o borbi protiv korupcije i promovisanja vladavine prava na Kosovu.

KALLXO360 za vladavinu prava!