Pallati i Drejtësisë - Foto: KALLXO.com

Ish-Bashkëshorti Ofron 1 Mijë e 750 Euro për Marrëveshje

L. Rr. i paditur nga ish-bashkëshortja e tij A. G. lidhur me pasurinë e përbashkët bashkëshortore, ofroi një shumë prej 1750 eurove në emër të veturës për të arritur marrëveshje gjyqësore.

Këtë ofertë L. Rr. që nuk ishte i pranishëm në seancë, e bëri nëpërmjet avokatit të tij Gani Hoxha.

A. G., ish-bashkëshortja e L. Rr. është duke e kërkuar shumën prej 37 mijë e 900 eurove në emër të ndarjes së pasurisë së përbashkët. Kjo shumë përfshin gjysmën e vlerës së banesës në Prishtinë, por edhe sendeve tjera të paluajtshme.

Në këtë gjykim u dha fjala përfundimtare, ndërsa gjatë saj Musli Abazi, avokati i A. G. tha se pala paditëse i qëndron besnike padisë dhe kërkesë padisë së precizuar me parashtresën e dorëzuar pranë gjykatës.

A. G. tha se e ka kërkuar shumën e precizuar në padi, edhe pse edhe nëse e fiton në gjykatë atë shumë, përsëri mbetet e dëmtuar.

“Gjatë shqyrtimit gjyqësor është debatuar rreth banesës, me gjithë faktin se për palën paditëse nuk ka qenë fokus banesa, mirëpo kanë qenë investimet të cilat i kam bërë, shpenzimet, dhuratat, krejt kjo është zbatuar në vlerë të banesës. Mirëpo në emër të gjithë këtyre investimeve kam kërkuar ½ e banesës, me gjithë faktin se në aspektin financiar jam e dëmtuar”, tha A. G.

Gani Hoxha, avokati i L. Rr. tha se banesa nuk është rezultat i investimeve të përbashkëta mes ish-çiftit, por është e trashëguar nga prindërit e të paditurit.

Hoxha tha se i padituri është i gatshëm t’ia kthejë ish-bashkëshortes dhuratat dhe mobiliet e blera prej saj.

“Pretendimet e palës paditëse se ka kontribuar në banesën të cilën më vonë me parashtresë e ka përfshirë në padi nuk janë të vërteta ngase i padituri Lulzim Rrmoku fare nuk është pronar i kësaj banese dhe nuk është në emër të tij”, tha avokati Hoxha.

Pastaj gjyqtari Faton Bajrami bëri të ditur se gjykata së shpejti do të marrë vendim për këtë çështje, ndërsa tregoi se palët do të njoftohen me kohë në lidhje me vendimin.

Ky proces gjyqësor ka filluar në vitin 2016, ndërsa paditësja pretendon se ka kontribuuar në krijimin dhe shtimin e pasurisë përmes punës së saj në KOSTT përgjatë 10 vjetëve. Paditësja pretendon se i takon gjysma e një banese e cila ndodhet në Prishtinë si dhe pasuria tjetër e luajtshme e përshkruar në padi.

Paditësja pretendon se kontributi i saj është dhënë përmes përgatitjes së ushqimit për fëmijë dhe për familje, higjienë dhe punë tjera të mirëmbajtjes së familjes së përbashkët.

Në anën tjetër pretendimet e paditëses kundërshtohen nga ish-bashkëshortë, tani i padituri i cili pretendon se fare nuk është pronar i banesës së kërkuar nga ish-gruaja e tij, porse kjo pasuri i takon familjes së tij, nënës, motrave dhe vëllait të tij.

KALLXO.com ka shkruar edhe më herët për këtë proces gjyqësor.

https://kallxo.com/ish-bashkeshorti-paditur-deshmon-ne-gjykimin-per-banesen/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!