Vendosja e shirirt në njërin nga objektet ku janë ndalur punimet, Foto: Komuna Prizren/Facebook

Inspektorati në Prizren Ndalon Punimet në Katër Objekte pa Leje

Drejtoria e Inspektoratit në komunën e Prizrenit gjatë ditës i ka ndaluar punimet edhe në katër objekte.

Kjo është bërë për shkak të mungesës së lejeve ndërtimore.

“Pas zhvillimit të procedurave ligjore nga ana e inspektorëve komunalë, janë marrë masa adekuate konform ligjit ndaj këtij veprimi ilegal”, thuhet në njoftimin e Komunës së Prizrenit.