Gjykimi për 100 euro ryshfet, dy zyrtarët e Policisë mbrohen në heshtje

Dy zyrtarët policor, Tafa Murseli e Arben Shala, të akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare, u mbrojtën në heshtje.

Tafa Murseli e Arben Shala, dy zyrtarë policorë ishin  dënuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë për keqpërdorim të detyrës zyrtare.

Gjykata i kishte dënuar Murselin e Shalën me nga 6 muaj burg, të cilin mund ta kthejnë në gjobë me nga 3600 euro.

Kurse Gjykata e Apelit e kishte aprovuar ankesën e dy mbrojtësve të akuzuarve, Shala dhe Tafa, dhe kishte anuluar aktgjykimin e Gjykatës Themelore, dhe çështjen e kishte kthyer në rigjykim.

Gjykimi filloi rishtazi, për arsye të ndërrimit të trupit gjykues, dhe në fillim të shqyrtimit gjyqësor kryetari i trupit gjykues Naser Foniqi, deklaroi se dëshmitarja Vinjola Dalipi,  nuk është prezent, dhe sipas informatave e njëjta gjendet jashtë shtetit.

Prokurori i shtetit Rafet Halimi, pasi dëshmitarja Vinjola Dalipi, ka qenë e pa mundur të thirret, i propozoi trupit gjykues që të lexohet deklarata e saj e dhënë në procedurën paraprake në Prokurori, si dhe të lexohen edhe deklarata e Enisa Trenaj si dhe e Sevdaim Bakijut.

Mbrojtësi i të akuzuarit Arben Shala, avokati Ibrahim Dobruna, tha se mbetet pranë kundërshtimit të dhënë më herët, dhe kërkoi që deklarata e Dalipit mos të lexohet, dhe se e njëjta të veçohet nga shkresat e lëndës, ku sipas tij nuk mund të mbështetet vendimi në një prove të pa pranueshme. Si dhe i propozoi trupit gjykues se si prova të administrohen, kallëzimi penal, skica e vendit të ngjarjes.

Ndërsa mbrojtësi i të akuzuarit Murseli, avokati Sevdali Zejnullahu tha se në një situate të tillë prokurori i më parshëm, ka deklaruar se tërhiqet nga propozimi për leximin e deklaratës së dëshmitares Dalipi. Ai shtoi se trupi gjykues ka marrë vendim një herë, dhe sipas tij është e pa arsyeshme që tani të ndryshohet.

Më pas trupi gjykues mori aktvendim, dhe refuzoi propozimin e prokurorit të shtetit, që të lexohet deklarata e dëshmitares Vinjola Dalipi. Ndërsa aprovoi propozimin e palëve që të lexohet deklarata e Enisa Trenaj dhe Sevdaim Bakijut, si dhe aprovoi propozimin e avokatit Dobruna për leximin e provave të paraqitura nga mbrojtësi.

Seanca vazhdoi me administrimin e provave, ku prokurori Halimi deklaroi se mbetet në tërësi pranë provave të paraqitura në shqyrtimin gjyqësore të kaluar, ku sipas tij do të vërtetohet se të akuzuarit kanë kryer veprën penale e cila i vihet në barrë.

Kurse mbrojtësit e të akuzuarve avokatët Dobruna dhe Zejnullahu deklaruan se mbesin në tërësi pranë deklaratave të mëhershme.

Më pas të akuzuarit Murseli edhe Shala e shfrytëzuan të drejtën e tyre të mbrohen në heshtje.

Kurse në fjalën përfundimtare, prokurori Rafet Halimi, tha se mbetet pranë fjalës së kolegut të tij që ka dhënë më herët në shqyrtimin e kaluar.

Edhe mbrojtësit e të akuzuarve, avokatët Ibrahim Dobruna dhe Sevdali Zejnullahu, thanë se mbesin në tërësi në fjalën përfundimtare të dhënë në shqyrtimin e kaluar.

Më pas trupi gjykues mori aktvendim që shpallja e aktgjykimit të bëhet me datën 8 mars.

https://kallxo.com/denohen-policet-moren-ryshfet-nje-shoferi-te-dehur/

Prokuroria Themelore në Prishtinë akuzon zyrtarët policorë Tafa Murseli dhe Arben Shala se në shkurt të vitit 2014 në Rrugën “Dëshmorët e Kombit” në Prishtinë, nuk i kanë përmbushur detyrat e tyre zyrtare.

Sipas aktakuzës, dy zyrtarët e Policisë dyshohen se pranuan ryshfetin prej 100 eurosh nga S. B. që të mos hapin rast penal ndaj tij.

  1. B. në shkurt të vitit 2014 teksa po voziste në gjendje të dehur kishte shkaktuar aksident në Prishtinë.