Gjykata Vendos për të Akuzuarin për Terrorizëm

Gjykata Themelore në Prishtinë shpalli aktgjykimin për Leonis Frangun, të akuzuarin për bashkim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste.