Bytyqi: Do të hartojmë një meny ushqimi për shkolla

Ministri i Arsimit Shkencës e Teknologjisë Shqyiri Bytyqi tha se të ushqyerit joshëndetshëm të fëmijëve nëpër shkolla është brengë e institucioneve prandaj sipas tij shumë shpejtë do të miratohet udhëzimi administrativ që do të mundësoj një formë tjetër të ushqyerjes në shkolla.

“Shumë shpejtë  pas miratimit të udhëzimit Ministria e Arsimit dhe ajo e Shëndetësisë do ta hartojmë një meny zyrtare dhe të u shpërndahet të gjitha komunave të cilat në mënyrë institucionale bëjnë shpërndarjen e ushqimit nëpër shkolla e njejta gjë do të bëhet edhe për shkollat private që i kanë kuzhinat nëpër shkollat e tyre apo format tjera i ushqejnë fëmijët në shkolla. Cdo institucion është i obliguar që ta respektoj menynë që do të punohet nga profesionistë, mjekë “ tha ai .

Sipas Ministrit ushqimi do të jetë i njëjtë për të gjithë nxënësit por gjithashtu i pasuruar me vlera ushqyese të parapara nga profesionistët.

Emisionin e plotë Jeta në Kosovë mund ta ndiqni në linkun e mëposhtëm: