Specializantët protestojnë përsëri para Ministrisë së Shëndetësisë

Një grup i specializantëve kanë protestuar gjatë ditës së sotme para Ministrisë së Shëndetësisë të cilët kërkuan t’u plotësohen kërkesat për vende të punës.

Me shkrime si : “Mjekët tu ik, ministri në Amerikë”, “Spitalet pa mjekë, populli tuj hjekë”, ata kërkuan që t’u respektohen të drejtat dhe kushtet elementare për vende pune dhe pagesa e kujdestarive të bëhet sipas ligjit të punës.

Specializantët kanë protestuar edhe më herët për mosplotësimin e kërkesave të tyre nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë.

Në protestën e janarit të këtij viti, specializantët deklaruan se nuk po paguhen për punën e tyre.

Specializantët protestuan sërish para Ministrisë së Shëndetësisë