I pa verifikuar

Prizren Korrupsion 2019-05-13 12:07:00

Prokuroria d

Jan te bashkangjitura konkurst qe jan bere shkelje ne perzgjedhjedn per zyrtar ligjor te cilet si ne vitin 2018 me anulim konkursi dhe rishpallje konkursi jan zgjedhur po te njejtet padrejtesisht dhe konkurs jo tranpared