Mbeturina në m

  • Prishtinë
  • Shërbime komunale
  • Komuna

Çdo javë, të dielën kjo rrugë e qendrës së kryeqytetit në rrugënmbushet me mbeturina (për shkak se të hënën kompania mbledh mbeturinat). Kjo ndodhë edhe për arsye se banorët nuk kanë ku të hedhin mbeturinat pasi nuk ka kanta deri tek hyrja e parkut. Është bërë e gërrditshme që çdo të dielë pamja jonë si banorë të lagjes të jetë kjo e mëposhtmja.

3 muaj më parë

HULUMTIMET

Raporti

by Kallxo
NA NDIQNI

Send this to a friend