Foto: Facebook

Qytetarët Kërkojnë të mos i Jepet leja Xhamisë në Lagjen Dardania

Një grup i qytetarëve të Prishtinës kanë kërkuar nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe nga Komuna e Prishtinës që të mos e lejojnë ndërtimin e xhamisë në Lagjen Dardania në formën siç është propozuar aktualisht.

Ata thonë se xhamia në formën siç është vendosur nuk është për harmoni me Planin Rregullues të lagjes dhe është një kopje e xhamisë që është ndërtuar më herët në një shtet tjetër.

“Kërkojmë nga Bashkësia Islame e Kosovës, Komuna e Prishtinës dhe institucionet qendrore që këto procese t’i bëjnë në përputhje me planin rregullues të lagjes, me transparencë të plotë karshi qytetarëve dhe në përputhje me kriteret e paracaktuara të konkursit”, thuhet në letrën dërguar Komunës së Prishtinës dhe Bashkësisë Islame.

Grupi i qytetarëve në shkresën e tyre deklarojnë se nuk janë kundër ndërtimit të xhamisë në këtë parcelë të Prishtinës.

“Ne si nënshkrues të këtij dokumenti, nuk jemi kundër ndërtimit të xhamisë në këtë parcelë të Prishtinës, por jemi gjithsesi të interesuar për një proces ligjor, gjithëpërfshirës dhe profesional për kryeqytetin tonë”, thuhet në këtë letër të hapur.

Në vazhdim është letra e plotë dhe emrat që e kanë nënshkruar këtë letër.

Kërkesë për ndalim të procesit të dhënies së lejes për objektin fetar në Lagjen Dardania.

Ne të poshtë shënuarit, kërkojmë ndërprerjen e menjëhershme të procesit të ndërtimit të objektit me destinim fetar në Lagjen Dardania në Prishtinë. Objekti me destinim fetar nuk është në harmoni me objektet e zonës në tërësi dhe sipas destinimit të caktuar të bllokut që është e përcaktuar në planin rregullativ. Objekti po ashtu nuk është në përputhje me kriteret e konkursit të publikuara për kompanitë arkitektonike që kanë aplikuar për ndërtimin e këtij projekti.

Sipas Planit Rregullues të Lagjes Dardania, të miratuar në vitin 2009, që përcakton rregullat për ndërtim dhe zhvillim të lagjes dhe parcelës ku është planifikuar objekti fetar, një projekt i ndërtuar aty duhet të jetë “në harmoni me objektet e zonës në tërësi dhe sipas destinimit të caktuar të bllokut”, sipas përshkrimit për Kushtet e Veçanta të Bllokut 8c, faqe 164 të planit (bashkangjitur me këtë letër).

Ndërkohë, sipas kritereve në “Konkursin për Ndërtimin e Xhamisë Qendrore” që e ka përzgjedhur projektin e kontestuar, përcaktohen qartazi kriteret e përzgjedhjes. Kritere këto që janë shkelur në projektin aktual. Në faqen 53 të këtij dokumenti (të bashkangjitur me këtë letër) thuhet përveç tjerash se objekti fetar duhet të jetë “i integruar në ambientin dhe kontekstin urban të lagjes”.

Objekti i përzgjedhur nga Bashkësia Islame e Kosovës ka stil arkitektonik tërësisht në kundërshtim me kontekstin dhe ambientin përreth të lagjes për shkak se është projekt me stil arkitektonik të shekullit XV dhe XVI, përderisa objektet përreth i takojnë stilit modernist utilitarian të arkitekturës.

Objekti po ashtu nuk e përmbush kriterin e “origjinalitetit arkitektonik” të përshkruar në faqen 54 të konkursit, përderisa ndërtesa në fjalë është kopje e një ndërtese tjetër në shtet tjetër.

Kërkojmë nga Bashkësia Islame e Kosovës, Komuna e Prishtinës dhe Institucionet Qendrore që këto procese t’i bëjnë në përputhje me planin rregullues të lagjes, me transparencë të plotë karshi qytetarëve dhe në përputhje me kriteret e paracaktuara të konkursit.

Së këndejmi, ne si nënshkrues të këtij dokumenti, nuk jemi kundër ndërtimit të xhamisë në këtë parcelë të Prishtinës, por jemi gjithsesi të interesuar për një proces ligjor, gjithëpërfshirës dhe profesional për kryeqytetin tonë.

Përderisa Prishtina është në fazë të përmirësimit të infrastrukturës së saj, në respektim të ligjeve dhe të harmonizimit të planeve dhe rregullave, kërkojmë që ato të aplikohen pa përjashtim edhe në procesin e ndërtimit të Xhamisë Qendrore në Prishtinë.

Për ta facilituar këtë proces, është domosdoshmëri që të krijohen dëgjime publike të hapura me qytetarët e lagjes, me urbanistë dhe arkitektë, me përfaqësuesit komunalë dhe qendrorë dhe me të gjitha palët tjera që preken nga ky proces.

Prandaj kërkojmë që të përsëritet edhe njëherë procesi i përzgjedhjes së projektit fitues, duke respektuar në tërësi kriteret e konkursit dhe planin rregullues të lagjes.

Liria e besimit dhe praktikimit të fesë në vendin tonë është e drejtë e patjetërsueshme që na takojnë të gjithëve, njësoj qysh ligjet e Kosovës dhe ambienti urban i qytetit na takojnë të gjithëve njësoj. Andaj, duke mbështetur lirinë e besimit dhe asociimit, kërkojmë ndërtimin e objekteve dhe ndërtesave në përputhje me rregullat urbanistike dhe ligje të kryeqytetit dhe shtetit tonë.

 

Nënshkruar nga:

Yll Rugova

Alban Muja

Bardhi Haliti

Eli Krasniqi

Petrit Gora

Ares Shporta

Vigan Hoxha

Visar Arifaj

Lura Limani

Besa Luzha

Eli Gashi

Krenar Shala

Agron Istrefi

Florina Duli

Gani Jakupi

Venera Mustafa

Burim Ejupi

Vullnet Senaja

Dafina Zherka

Krenar Gashi

Rushit Arifi

Driton Pllana

Lum Mita

Kastriot Musliu

Mrikë Sefaj

Habib Mekolli

Dalina Berisha

Faruk Ahmeti

Luan Ibraj

Elvin Blakaj

14 Korrik 2017 - 17:32

Visar Prebreza 14/07/2017 - 17:32
NDËRVEPRIMI0
Prishtina Insight
NA NDIQNI

Send this to a friend