Zviceranët kampionë të riciklimit të mbeturinave

Zvicra ka infrastrukturën e nevojshme dhe rregulloret ligjore për të menaxhuar në mënyrë efektive mbeturinat.

Autoritetet publike inkurajojnë të gjithë të riciklojnë sa më shumë që të jetë e mundur dhe të zhvillojnë rregullisht fushata reklamuese për të rritur ndërgjegjësimin për këtë çështje, njofton Këshilli Federal Zviceran.

Në vitin 2015, banorët e Zvicrës ricikluan 93% të qelqit, 91% të kanaçeve të aluminit, 83% të shisheve plastike dhe 67% të baterive.

Letra përbën më shumë se gjysmën e mbeturinave shtëpiake të riciklueshme, ku banorët mbledhin rreth 152 kg letër për skrap në vit.

Rreth 1,3 milion ton mbeturina organike gjithashtu riciklohen çdo vit, nga të cilat afërsisht 300,000 ton janë kthyer në kompostë nga familjet private.

Zvicra gjithashtu ka koleksione riciklimi për frigoriferë, CD dhe DVD, mbeturinat e drurit, vajin e përdorur, pajisjet elektrike shtëpiake, mbeturinat mjekësore, produktet kimike, rrobat dhe këpucët.