Pyetja që duhet t`ia bëni vetes për jetë më të lumtur

Shumica e njerëzve janë shumë të nxënë, arrijnë të kryejnë të gjitha obligimet e tyre, mirëpo nganjëherë harrojnë të ndajnë kohë për veten.

Një hap i rëndësishëm drejt lumturisë, është që kohë pas kohë të kujdeseni për balancë në jetë. Pushoni një moment, dhe pyesni për nevojat tuaja.

Është me rëndësi që këtë pyetje të ja bëni vetes sa më shpesh. Nganjëherë keni nevojë për shëtitje, nganjëherë për librin tuaj të preferuar, apo pak shoqëri.

Pyetni veten: Çka kam nevojë unë dhe trupi im tani?

Ju e dini më së miri se çka ju duhet emocionalisht dhe fizikisht, andaj siguroni që të ndani më shumë kohë për këto nevoja.