Kirurgjia. Foto: Pixabay

Këshilla me rëndësi nga kirurgu për fëmijë rreth synetisë - CIRCUMSISIONI

Në lindje djemtë e kanë një zgjatje të lëkurës që e mbulon fundin e penisit, kjo në gjuhën e mjekësisë njihet si lafshë dhe gjatë bërjes synet ajo largohet.

Procedura e synetisë duhet të kryhet nga mjeku i kualifikuar dhe ky proces kryhet me anestezion lokal apo të përgjithshëm varësisht nga rasti.

Benefitet e synetisë janë të shumta, ky proces zvogëlon rrezikun që një foshnjë e gjinisë mashkullore të përjetoj infeksione të traktit urinar.

Po ashtu përmes synetisë parandalohen problemet e lafshës duke përfshi edhe inflamacionet e ndryshme.

Prindërit që vendosin të kryejnë synetinë për djemtë e tyre duhet të bëjnë zgjedhje të informuar duke kërkuar ndihmë nga profesionistët e dëshmuar.

Asnjëherë mos e kryeni procesin e synetisë në kushte shtëpie dhe nga njerëz të pakualifikuar. Rreziqet mund të jenë të mëdha dhe rrjedhimisht mund të dëmtohet shëndeti i fëmijës.

Synetia është procedurë kirurgjike që duhet të bëhet nën kushte të larta higjienike dhe me kujdes të veçantë profesional.

Kur vendosni të kryeni synetinë e djalit tuaj merrni këshilla nga mjeku për të siguruar analgjetikë që e  largojnë dhimbjen.

Asnjëherë mos e vetëmjekoni apo trajtoni fëmijën tuaj. Gjithmonë në rast të ndonjë dyshimi apo problemi që mund të vëreni kontaktoni mjekun tuaj.

Dr.Ali Aliu, kirurg i fëmijëve