Mbi 10 % e Buxhetit 2018 Shpenzohet në Asfalt e Ura

Qeveria e Kosovës e ka buxhetuar rehabilitimin e Magjistrales M9, Prishtinë – Pejë. Për këtë rrugë, në projektbuxhetin e vitit 2018 janë planifikuar 37 milionë euro të cilat janë planifikuar të merren kredi bazuar në klauzolën e investimeve. I njëjti kishte qenë edhe pjesë e buxhetit të vitit 2017.

Zgjerimi i kësaj magjistrale ka nisur në mandatin e parë të Hashim Thaçit si kryeministër. Rruga për Pejë dhe ajo për Mitrovicë janë zvarritur për një kohë të gjatë dhe shpesh kanë qenë objekt i debatit politik. Kryesisht akuzat për zvarritje të qëllimshme kanë ardhur nga AAK-ja, e cila identifikohet me rajonin e Dukagjinit.

Duke i përfshirë 37 milionë eurove për rrugën për Pejës, në total janë 298 milionë euro për investime në infrastrukturë.

Në vitin 2018 krahasuar me vitin 2017 planifikohet një rritje prej 24%. Nga 226 milionë euro sa do të shpenzohen në vitin 2017 tani në vitin 2018 planifikohen të shpenzohen 298 milionë euro.

Vetëm për mirëmbajtjen e rrugëve planifikohen të shpenzohen 5.5 milionë euro, prej tyre 1 milion për autostradën Merdare-Morinë, 500 mijë euro për autostradën Prishtinë-Hani i Elezit, dhe 4 milionë euro tjera për mirëmbajtjen e rrugëve tjera.

Për mirëmbajtën dhe ndërtimin e urave planifikohen të shpenzohen 1 milion e 50 mijë euro. Këto mjete do të investohen në mirëmbajtja e Urave aktuale. Gjithashtu është paraparë ndërtimi i urës mbi lumin Sitnica në fshatin Pestovë, pastaj ura e fshatit Topanicë në Kamenicë, ndërtimi i urës mbi lumin Lepenc në Kovaqevc të Kaçanikut, si dhe ndërtimi i Urave në Komunën e Drenasit. Gjithashtu është paraparë ndërtimi i mbikalimit në Klinë të Epërme.

Për 17 projekte të ndryshme për rehabilitimin e rrugëve planifikohen të shpenzohen 31.8 milion euro. Rrugët të cilat do të ndërtohen dhe riparohen nga shuma prej 31.8 milionë euro janë edhe riparimi i rrugës rajonale ‘Prizren-Prevallë’, ndërtimi i qarkores së Gjakovës, riparimi i rrugës rajonale ‘Istog-Pejë-Deçan-Gjakovë’.

Janë edhe tri projekte të tjera për rehabilitimin e rrugëve, të cilat do të financohen nga klauzola e investimeve. Për rehabilitimin e Magjistrales Prishtinë- Pejë janë ndarë 37 milionë euro, si dhe rehabilitimi i rrugëve rajonale me 10 milionë euro. Në projektbuxhetin e vitit 2018 është përfshirë edhe një investim prej 10 milionë euro për rehabilitimin e hekurudhave.

Projekte tjera të cilat janë planifikuar të fillojnë në vitin 2018 me një pjesë të mjeteve nga të hyrat e AKP-së janë zgjerimi i rrugës ‘Komoran-Drenas-Skenderaj’ në vlerë prej 6.9 milionë euro nga buxheti dhe 5.1 milionë euro me të hyrat nga AKP-ja. Pjesë e këtij projekti po ashtu është edhe zgjerimi i rrugës ‘Dollc-Gjakovë’ në vlerë prej 5.9 milionë euro nga buxheti dhe 5.1 milionë euro nga të hyrat e AKP-së.

Në vitin 2018, planifikohen të fillojnë edhe 105 projekte në bashkëfinancim me komunat në vlerë prej 12 milionë e 668 mijë euro, që janë kryesisht ndërtime dhe asfaltime të rrugëve aktuale të komunave me rrethinë.

Ndërsa ndërtimi i rrugëve të reja regjionale dhe lokale do t’i kushtojnë buxhetit 21 milion e 44 mijë euro. Me këto mjete pritet të nisin 76 projekte.

Sa i përket ndërtimit të autostradave, në planifikimin buxhetor për vitin 2018 figurojnë 137 milionë euro, prej të cilave 77.9 milionë euro nga buxheti i konsoliduar dhe 55.1 milionë nga të hyrat e AKP-së. Autostrada ‘Prishtinë-Hani i Elezit’ planifikohet të përfundojë dhe të paguhet në vitin 2018 në vlerë prej 120 milionë eurove. Për rrugën nacionale ‘Prishtinë-Gjilan-Konçul’ për vitin 2018 planifikohen të shpenzohen 17 milionë euro e deri në vitin 2020 për këtë rrugë janë planifikuar 126 milionë euro.

29 Nëntor 2017 - 13:08

Florina Ujupi 29/11/2017 - 13:08
NDËRVEPRIMI0
Prishtina Insight
NA NDIQNI

Send this to a friend