Kjo hartë është interaktive. Rrathët me ngjyrë tregojnë rastet e raportuara...

 • Raportet e korrupsionit(nga harta, te listuara kronologjikisht)
  Titulli Lokacioni Data

  Edhe nje mashtrim i DKA-se se... Obiliq 20.11.2015 16:10
  Asistente Asministrative- Shkolla... Gjakovë 19.11.2015 19:41
  Padrejtesi. Prizren 18.11.2015 00:28
  Mesuesja me XX Mitrovicë 17.11.2015 13:53
  Kallxo Kot.com Prishtinë 18.11.2015 17:47
  Parkingjet ilegale Prizren 18.11.2015 17:53
  bordet Prishtinë 20.11.2015 10:38
  XXX Gjakovë 16.10.2015 17:05
  imami dhe xhenazet Suharekë 20.11.2015 10:40
  Kompania Prishtinë 20.11.2015 10:39

 •  
 • RAPORTO

  Përshkrimi

  Rasti ka ndodhur më

  Data

  Koha 

  :

  Rasti ka ndodhur në

  Rasti ka të bëjë me

  Institucioni i përfshirë

  Informacion opcional

  Ngarko dokumente ose foto (opcional)


  Emri (opcional)

  Mbiemri (opcional)

  Email (opcional)

  Telefoni (opcional)

  Kodi i sigurise (pershkruajeni ne fushen e meposhtme):
  Captcha

  Vërejtje www.kallxo.com mban të drejtën për t'i redaktuar raportet e publikuara. Kjo bëhet në pajtim me legjislacionin në fuqi për media të shkruara si dhe me qëllim të mosdëmtimit të hetimeve dhe hulumtimeve eventuale. Në momentin kur ekipi i www.kallxo.com i verifikon informatat e pranuara, të gjitha të dhënat do të publikohen si të plota.