Kjo hartë është interaktive. Rrathët me ngjyrë tregojnë rastet e raportuara...

 • Raportet e korrupsionit(nga harta, te listuara kronologjikisht)
  Titulli Lokacioni Data

  Vajza e dekanit zgjidhet asistente... Prishtinë 03.07.2015 11:41
  pershkrimi i landes Prishtinë 03.07.2015 15:08
  KORRUPCION Obiliq 03.07.2015 15:36
  ujesjellesi ne Suhareke Suharekë 03.07.2015 11:31
  tender suharek baqec Suharekë 03.07.2015 10:57
  Kanalizimi ne Bresje Fushë Kosovë 03.07.2015 11:12
  vetura bllokon qytetaret Prishtinë 02.07.2015 16:56
  Per Komunen e Deçnit Deçan 02.07.2015 00:15
  Manipulime ne shperndarjen e bursave... Ferizaj 02.07.2015 10:26
  zgjedhjet ne sindikate te shendetesise Prishtinë 01.07.2015 14:33

 •  
 • RAPORTO

  Përshkrimi

  Rasti ka ndodhur më

  Data

  Koha 

  :

  Rasti ka ndodhur në

  Rasti ka të bëjë me

  Institucioni i përfshirë

  Informacion opcional

  Ngarko dokumente ose foto (opcional)


  Emri (opcional)

  Mbiemri (opcional)

  Email (opcional)

  Telefoni (opcional)

  Kodi i sigurise (pershkruajeni ne fushen e meposhtme):
  Captcha

  Vërejtje www.kallxo.com mban të drejtën për t'i redaktuar raportet e publikuara. Kjo bëhet në pajtim me legjislacionin në fuqi për media të shkruara si dhe me qëllim të mosdëmtimit të hetimeve dhe hulumtimeve eventuale. Në momentin kur ekipi i www.kallxo.com i verifikon informatat e pranuara, të gjitha të dhënat do të publikohen si të plota.